YouSee hjælp

Persondatameddelelse for YouSee Film Leje

Når du benytter produktet YouSee Film Leje, indsamler og behandler YouSee som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter produktet YouSee Film Leje, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • E-mail adresse

 • Kundenummer

 • IP adresse

 • LID / Kredsløbs ID

 • TDC Kontonummer

 • Forbrug af film via YouSee tjenester

 • Oversigt over kundes eksisterende aftaler med TDC Group

 • Regninger og regningsarkiv

 • Transaktionslog for lejefilm


De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til er:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at give levere produktet YouSee Film Leje, for at YouSee kan verificere hvilket indhold du skal have adgang til samt for at kunne fejlsøge i tilfælde af nedbrud eller fejl.

 • Vi behandler desuden dine personoplysninger, til at kunne give dig personlige anbefalinger af film mv., som vi tror, at du vil kunne lide.

  Den behandling der forekommer med personoplysningerne:

 • Afsendelse af indhold indenfor lejeperioden, baseret på dine køb som registreret i ordrehåndteringssystemet samt registrering og formidling af dit forbrug.

 • Behandling i vores ”anbefalingsmotor”, som er en algoritme, som laver anbefalinger til film mv. baseret på dine personoplysninger.Automatiske, individuelle beslutninger

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet YouSee Film Leje.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for levering og optimering af produktet YouSee Film Leje.

 • En berettiget interesse i at indsamle og behandle dine personoplysninger for at kunne anbefale film mv.Indsigelse mod behandling af personoplysninger

Da vi behandler dine personoplysninger efter en interesseafvejning, har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Gør du dette, må vi derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.Videregivelse af dine personoplysninger

 • Nogle af dine personoplysninger videregives til udvalgte teknologivirksomheder. Dette sker for at vi kan sikre, at leverancen af YouSee Film Leje fungerer upåklageligt. Videregivelsen sker med henblik på fejlretning og provisionering af det ønskede indhold til hver enkelt TV modtager. Ydermere videregiver vi også personoplysninger til en rettighedsorganisation for at imødekomme krav fra rettighedsindehavere – dette er et lovmæssigt krav.

 • Ydermere sker der også betaling via en ekstern partner, hvor deres online betalingssystem faciliterer vores kunders online betaling i forbindelse med leje af film via YouSee.


Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger er følgende:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for levering og optimering af produktet YouSee Film Leje.

 • En berettiget interesse i at forbedre og udvikle YouSees produkter.

 • Et lovmæssigt krav om at videregive personoplysninger til relevante rettighedsorganisationer.Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Når du anvender YouSee Film Leje overfører vi nogle af dine data til datacentre beliggende i hhv. Storbritannien og USA og dermed uden for EU/EØS.Data fra disse systemer bliver alle brugt med henblik på analyse af performance og sikring af optimal levering af produkt. Ydermere, for at hoste og drifte vores applikationer, vil YouSee lagre personoplysninger ved en virksomhed med datacenter i IrlandOpbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. For produktet YouSee Film Leje kan dette spænde fra 30 dage og indtil du som kunde beder os om at slette det.Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:

Dansk version

English versionKontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Film Leje, skal du kontakte vores Kundeservice.
Kontakt YouSee


Denne persondatameddelelse er opdateret den 28. Oktober, 2019.

Hjalp denne side dig?

Har du brug for yderligere hjælp?