Print

  Send os din klage

  Vi er kede af, hvis du har været i kontakt med os og oplever, at du ikke har fået den hjælp, du skulle have. Og vi modtager gerne en klage fra dig over den måde, vi har håndteret din situation, så vi kan gøre det bedre.

  Ønsker du hjælp til et YouSee-produkt, beder vi dig kontakte Support

  Drejer din henvendelse sig om din regning eller dit abonnement, kan Kundeservice hjælpe dig. 

  Hvis du ønsker at klage

  Har du en klage, skal du først ringe eller skrive til YouSee eller bruge vores elektroniske klageformular. YouSee træffer herefter som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

  Vi anbefaler at du sender din klage elektronisk. På den måde modtager vi klagen hurtigere, og vi kan derfor svare dig hurtigere. 

  Vi tilstræber at svare på alle klager inden for 5 arbejdsdage.

   

  Gå til elektronisk klageformular
   

   

  Ønsker du at sende din klage med posten, kan du sende den til:

  TDC Kundeambassadører
  Klingenberg 16
  B 7-K-10
  5000 Odense C

   

  Er du ikke tilfreds med afgørelsen?

  Hvis du ikke er tilfreds med YouSee’s afgørelse, og hvis din klage vedrører abonnement på teletjenester – fx klager over regningen eller YouSee’s vilkår – kan du klage til:

  Teleankenævnet
  Axeltorv 6, 3th
  1609 Kbh. V
  Telefon: 33 18 69 00
  www.teleanke.dk
  Teleankenævnet behandler alle tvister mellem forbrugere og teleselskaber om abonnement på teletjenester.

  Hvis du ikke er tilfreds med YouSee's afgørelse, og hvis din klage vedrører varer (fx mobil-telefoner) eller indholdstjenester (fx tv, musik eller ringetoner) kan du klage til:
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Center for Klageløsning
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Telefon: 41 71 50 00
  www.forbrug.dk


  Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal på siden:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mailadresse: kundeservice@yousee.dk