YouSee hjælp

Opsæt dit internet

Få hjælp til at opsætte dit internet. Når du har valgt om du har telefonstik eller fiber, så får du en guide til at opsætte din router, oversigt over hvilke kabler du skal bruge og hjælp til, hvordan du kommer på internettet. 

Vælg din router

WiFi Router D6
WiFi Router D6

Har du brug for yderligere hjælp?