YouSee hjælp

Persondatameddelelse for brug af YouSees hjemmesider/tjenester

Når du benytter YouSees hjemmesider, indsamler og behandler YouSee (Nuuday A/S, CVR-nr. 40075291, Teglholmgade 1, 0900 Købehavn C) som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. YouSee bruger cookies og lignende teknologier, når du anvender vores hjemmeside. De af vores tjenester, applikationer, beskedsystemer (såsom webmail) og værktøjer, der gør brug af hjemmesiden sætter derfor også cookie. Når vi nedenfor skriver ”hjemmesider/tjenester” dækker dette også applikationer, beskedsystemer og værktøjer. 

Denne persondatameddelelse, omfatterfølgende internetdomæner: Se youSees cookiedeklaration, som du finder på yousee.dk i cookieboxen nederst til venstre på sitet. 

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.1. Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter YouSees hjemmesider/tjenester, bliver bl.a. følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:  

 • IP Adresse 

 • Oplysninger om den enhed, som hjemmesiden besøges fra

 • Oplysninger om brugerens færden på og brug af hjemmesiden


 De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er: 

 • Vi behandler dine personoplysninger fordi det er nødvendigt for at sikre funktionalitet. Vi behandler desuden oplysningerne for at forbedre brugervenligheden, danne statistik over brugen af hjemmesiden/tjenesten, og for at kunne målrette relevant markedsføring til den enkelte bruger. 

 • Du kan læse mere om de formål YouSee bruger cookies til i youSees cookiedeklaration 


Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Når du besøger YouSees hjemmesider/tjenester, indsamler vi og behandler personoplysninger, som læses fra de ”cookies” eller andre sporingsteknologier, som ligger på din terminal.  Disse oplysninger gemmes til brug for de oplyste formål. 2. Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering. 3. Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, når du bruger YouSees hjemmesider/tjenester. 

 Indsamling af oplysningerne er i nogle tilfælde en forudsætning for at benytte hjemmesiden/tjenesten. Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, kan du ikke tilgå hjemmesiden/tjenesten. 

I andre tilfælde er det, f.eks. i forbindelse med dit valg af anvendte cookies, valgfrit om du ønsker at afgive oplysningerne. 4. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er: 

 • En berettiget interesse for YouSee til at kunne levere en interessant og brugbar hjemmeside. Den berettigede interesse skal ses i lyset af, at YouSee i forbindelse med brug af hjemmesiden, kun behandler almindelige personoplysninger, herunder særligt tekniske adresser og information om brug af den pågældende terminal. 

 • Samtykke. Nogle af YouSees cookies og den videre behandling sættes på baggrund af dit samtykke. Se også mere i YouSees cookiepolitik.5. Ret til indsigelse 

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 6. Modtagere af personoplysninger 

Personoplysninger kan blive videregivet og delt med følgende modtagere: 

 • Tredjeparter såsom leverandører og samarbejdspartnere, forhandlere og analyse- og søgemaskineudbydere, herunder annoncenetværk og sociale medier. 

 • Hvis tredjeparten er en databehandler, indgår YouSee en databehandleraftale for at beskytte dine oplysninger. 

 • Du kan læse mere om de samarbejdspartnere, som YouSee kan dele dine oplysninger med i forbindelse med vores brug af cookies, ved at trykke på ”Vis detaljer” i yousees cookiedeklaration, som du finder på yousee.dk i cookieboxen nederst til venstre på sitet.7. Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Det kan være, at en partner eller underleverandør har dele af deres produkter eller services i et land uden for EU (et tredjeland), og at dine personoplysninger derfor sendes ud af EU.  

 • Nuuday benytter i forbindelse med overførsel af personoplysninger de relevante retsgrundlag i artikel 44-49 i GDPR. I de tilfælde, hvor der foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 45, stk. 1.  

 • I de tilfælde, hvor der ikke foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c.  

 • Når en overførsel er hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c, så sikrer Nuuday, at overførslen er vurderet i henhold til EDPB’s vejledning 01/2020 om supplerende foranstaltninger, så der sikres effektive supplerende foranstaltninger i den situation, at en Standard ContractualClause ikke i sig selv sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. 8. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål.9. Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSees hjemmesider, skal du kontakte vores Kundeservice. 
Kontakt YouSee.


Denne persondatameddelelse er opdateret den 13. januar 2023

Var denne side brugbar?

Har du brug for yderligere hjælp?