YouSee hjælp

YouSee's generelle persondatameddelelse

Du kan opleve at modtage en mail, sms eller et brev, hvor vi beder dig sende os dit cpr-nummer. Når du har et abonnement hos os, er det nemlig et krav, at du oplyser dit cpr-nummer. Læs mere her.

1. Om YouSee’s persondatameddelelse

Når du bruger YouSee’s produkter og services, overlader du nogle af dine personoplysninger til os. I persondatameddelelsen kan du læse, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til. Det er vigtigt for os at passe godt på dine personoplysninger, og vi håber, at du vil tage dig tid til at læse, hvordan vi gør. 


Opbygning

YouSees persondatameddelelse er bygget op af en generel meddelelse (dette dokument), og en række del-meddelelser, som redegør nærmere for den behandling af personoplysninger, som finder sted i forbindelse med forskellige behandlingsprocesser og brugen af YouSees individuelle produkter.


Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Nuuday A/S, CVR-nr. 40075291, Teglholmgade 1, 0900 Købehavn C afgør til hvilke formål YouSee indsamler og behandler dine personoplysninger, og er ”dataansvarlig” i henhold til reglerne om behandling af personoplysninger.


Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørgsmål til denne persondatameddelelse eller yderligere spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores Kundeservice.

Hvis du opdager eller har mistanke om, at YouSee har brudt reglerne om behandling af personoplysninger, kan du også kontakte Kundeservice.
Kontakt YouSee

Du kan også kontakte Nuudays databeskyttelsesrådgiver (DPO) på: dpo@nuuday.dk.


Indhold

I vores persondatameddelelse kan du læse om:

 • Hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, og hvordan vi bruger dem

 • Hvem der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dem

 • Hvordan vi beskytter dine personoplysninger

 • Dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger

 • Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker i YouSee

 • Hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger vi dem?

YouSee indsamler personoplysninger om dig til brug for en række forskellige formål. Oplysningerne indsamles eller skabes, når du f.eks. besøger vores hjemmesider, deltager i undersøgelser, registrerer dig som ny kunde eller bruger vores produkter eller services. Vores kunderejse nedenfor illustrerer de forskellige trin, det kræver at levere vores ydelser til dig:

image

Herunder kan du finde generel information om, hvordan og til hvilke formål vi indsamler og behandler dine personoplysninger i de forskellige dele af kunderejsen.


Trin 1: Jeg Undersøger

Når du besøger YouSees hjemmeside eller du i øvrigt tager kontakt til YouSee indsamler vi personoplysninger om dig.
Du kan læse mere om persondatabehandling på YouSees hjemmeside her.

Vi behandler personoplysningerne for at kunne tilbyde dig relevante produkter og services. Oplysningerne bruger vi, sammen med andre kundeoplysninger, i Nuudays Business Intelligence (BI), til statistik, strategi og målrettet markedsføring.

Du kan læse mere om Nuudays brug af BI her.

Personoplysningerne, som vi indsamler når du kontakter YouSee, kan være navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdag, kundenummer, ip-adresse, og om du har givet tilladelse til at modtage marketingmateriale, og hvilke produkter/services, du har købt hos YouSee. Vi får oplysningerne fra dig selv eller indsamler dem gennem vores egne systemer og hjemmesider. I nogle tilfælde modtager vi dog dine oplysninger fra en af vores samarbejdspartnere, f.eks. i forbindelse med kundeundersøgelser (surveys) eller hvis du deltager i en konkurrence. 
Du kan læse mere om persondatabehandling i forbindelse med Nuudays brug af surveys her.

Vi kontakter dig kun med tilbud og markedsførring via e-mail, telefon eller sms hvis du forudgående har givet os dit samtykke til denne type henvendelser. 

Når du giver os din tilladelse til, at vi må kontakte dig med markedsføring, sætter vi, så længe vi har tilladelsen, dig i personabonnement hos CPR (involverer ikke behandling af CPR-nummer), så vi bl.a. er sikre på at holde din adresse opdateret. Vi behandler desuden personoplysninger for at opdage og forhindre ulovlig brug eller misbrug af vores netværk og tjenester. Dine personoplysninger behandles som udgangspunkt af YouSee, men overføres i nogle tilfælde til underleverandører eller eksterne partnere, der hjælper YouSee med at udføre kundeundersøgelser og udsende markedsføringsmateriale mv. 

YouSee behandler dine personoplysninger på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv.


Trin 2: Jeg tilmelder mig/ændrer

YouSee indsamler personoplysninger om dig for at kunne levere de produkter og/eller services, som du som kunde vælger at få leveret af YouSee og for at kunne ændre et kundeforhold. Oplysningerne behandles til håndtering, provisionering og installation samt opfyldelse af kontrakten mellem dig og YouSee. 

De personoplysninger, vi indsamler til disse formål, er typisk navn, adresse, telefonnummer, e-mail, IMEI-nummer (din telefons unikke nummer), ICC-nummer (dit SIM-korts unikke id-nummer), din ordreinformation, dine kreditkortoplysninger (hvis du gerne vil have automatisk betaling) og i visse tilfælde dit cpr-nummer. Oplysningerne indsamler vi fra dig selv. Vær opmærksom på, at når du opgiver din e-mail sker kommunikation, herunder ordrebekræftelser og regninger til den oplyste e-mailadresse. Dine kontaktoplysninger bruges til personabonnement hos CPR (involverer ikke behandling af CPR-nummer). 

Inden vi opretter dig som kunde, behandler vi dine oplysninger for at undersøge, om du eventuelt tidligere har overtrådt vores vilkår. Ved tidligere overtrædelser vil levering af produkter eller services først kunne ske efter en manuel behandling af dit kundeforhold.

Afhængigt af hvilken type produkt eller service du har bestilt, overfører YouSee i nogle tilfælde dine personoplysninger til underleverandører, der varetager ordrehåndtering, levering, installation og eksekvering af ordren. 

Den konkrete behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af produkter eller services er beskrevet for hvert produkt eller service i trin 3: ”Jeg bruger”, hvor du kan se en liste over vores produkter og services.

Ændring fra et produkt til et andet, f.eks. opgradering af din internetforbindelse, håndteres på samme måde, som vi håndterer en ny ordre. Dog er der den forskel, at vi i de tilfælde allerede har registreret dig som kunde og derfor ikke har brug for at indsamle flere personoplysninger for at lave ændringen. 

I forbindelse med tilmelding til eller ændring af et produkt eller en service fra YouSee, behandler Yousee dine personoplysninger for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, hvilket er at levere produktet eller servicen til dig. Hvis YouSee behandler dine personoplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til eller ændring af et produkt eller en service til markedsføring overfor dig, sker dette på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv. Når du oplyser en e-mailadresse eller telefonnummer til brug for genskabelse af en YouSee-konto i en af vores apps, bruger vi i nogen tilfælde også denne e-mailadresse og telefonnummer til at sende dig vigtig driftsinformation. Denne behandling sker også på baggrund af en interesseafvejning. 


Særligt om YouSees behandling af cpr-numre:

For at indgå en abonnementsaftale med YouSee er det et krav, at du oplyser dit personnummer. YouSee behandler personnummeret til en eventuel kreditvurdering, for at kunne sikre entydig identifikation i forbindelse med betalingsaftaler og inddrivelse af gæld samt for at kunne få opdateringer fra CPR.
YouSees behandling af dit cpr-nummer sker på baggrund af dit samtykke.


Trin 3: Jeg bruger

Trin 3: ”Jeg bruger” dækker over fire områder:

 • Jeg bruger, der handler om den behandling af oplysninger der opstår, når du bruger et produkt eller en service.

 • Jeg betaler, der handler om at betale for brugen af produktet eller servicen (fakturering).

 • Jeg har et problem, der handler om at give dig support, hvis du oplever problemer med produktet eller servicen.

 • Jeg deler, der handler om enhver handling, der involverer sociale medier, f.eks. Facebook.


Jeg bruger


YouSee behandler oplysninger om din brug af vores produkter og services. Det gør vi bl.a. for sikre, at du får en god og konsekvent brugeroplevelse, for at kunne levere den service, du har efterspurgt, og for at kunne sikre et korrekt grundlag for din regning. 
Når du tager et af vores produkter eller services i brug, behandler vi som udgangspunkt kun de oplysninger, du gav os, da du tilmeldte dig (se trin 2 ovenfor). I nogle tilfælde indsamler eller skaber vi dog yderligere personoplysninger, når du bruger vores produkter eller services, f.eks. vores posttjenester. Dine kontaktlister, kalendere og oplysninger i de e-mails, du modtager og skriver, vil helt sikkert indeholde personoplysninger. I nogle tilfælde skabes personoplysninger, når du bruger vores produkter og services, f.eks. trafik- og lokationsdata, der skabes i vores mobiltjenester, og data fra cookies, der skabes, når du besøger vores hjemmesider. 

Hvilke personoplysninger, der indsamles eller skabes, og hvordan vi håndterer og beskytter oplysningerne, er detaljeret beskrevet i delmeddelelsen for det enkelte produkt eller service.

Når du bruger et produkt eller en service fra YouSee, behandler YouSee dine personoplysninger for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, hvilket er at levere produktet eller servicen til dig. 

I visse tilfælde har YouSee desuden i medfør af anden lovgivning pligt til at behandle dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores produkter og services.


Jeg betaler

YouSee behandler også de personoplysninger, som du gav os, da du tilmeldte dig et af vores produkter eller   services (se trin 2) for bl.a. at kunne kreditvurdere dig, følge op på dine betalinger, tilmelde dig til betalingsservice hvis du ønsker det, og for at forbedre vores forretningsgange og systemer til betaling. 

De personoplysninger, vi typisk bruger til disse formål, er dit navn, adresse, telefonnummer, regningsstatus, forbrug og bankinformationer. Vi indsamler og bruger også dit cpr-nummer i de særtilfælde, hvor det er nødvendigt at inddrive gæld. Vi bruger partnere til at inddrive gælden for os. De relevante oplysninger indsamles via vores systemer og afhænger af dit valgte abonnement eller service.

YouSee behandler dine personoplysninger til disse formål for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, herunder mulighed for at kunne betale. Til andre formål, f.eks. til kreditvurdering og videregivelse til inkassoselskaber, sker behandlingen på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv.


Jeg har et problem

YouSee behandler dine personoplysninger, når vi hjælper vi dig med at besvare de spørgsmål, du måtte have til dit abonnement eller din service hos YouSee. Det kan f.eks. være spørgsmål til din regning, hvis du ikke kan få dit produkt til at virke eller hvis du har spørgsmål til selvbetjening.

For at vi kan identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer og besvare en henvendelse fra dig, vil vi normalt bede dig om at oplyse dit navn, telefonnummer og kundenummer/kontonummer, enten over telefonen, via mail eller online kontakt. Hvis du giver os lov til det, optager vi også samtalerne til brug for intern træning. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad forespørgslen drejer sig om. Hvis den f.eks. drejer sig om din faktura, vil vi søge dit forbrug frem, så vi kan gøre rede for den pågældende faktura. Hvis din forespørgsel drejer sig om, hvordan du bruger vores selvbetjening, vil vi guide dig igennem det. Disse oplysninger indsamler vi via vores systemer. 
 
Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med support, kan befinde sig uden for EU. 

Du kan læse mere om sikkerhed og brug af underleverandører nedenfor under punktet ”Adgang og deling af data”. Du kan også finde mere information om brug af underleverandører for hvert enkelt produkt eller service under punktet ”Produkter og services”.

Hvis YouSees support er nødvendig for at kunne levere det bestilte produkt eller service, vil behandling af dine personoplysninger i denne forbindelse være nødvendig for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse. I andre supporttilfælde sker behandlingen på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv. Optagelser af telefonsamtaler sker kun med dit samtykke. Kortvarige optagelser af tale til digitale kundeværktøjer til brug for forbedring af værktøjet eller i supportøjemed kan ske ud fra en interesseafvejning.


Jeg deler

YouSee behandler dine personoplysninger, når du som kunde eller potentiel kunde kommunikerer med os via sociale medier, og når YouSee bruger disse medier til markedsføring.

Når du kommunikerer med os, f.eks. i forbindelse med support via sociale medier, har vi brug for at kunne identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer, og vi vil normalt bede dig om at oplyse dit navn, telefonnummer og kundenummer/kontonummer, enten over telefonen, via mail eller online kontakt. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad forespørgslen drejer sig om. Hvis din forespørgsel f.eks. drejer sig om, hvordan du bruger vores selvbetjening, vil vi guide dig igennem det. Nye personoplysninger får vi fra dig selv. 
 
Vi bruger også sociale medier og andre 3. parter til at målrette annoncering til dig. De oplysninger, vi normalt anvender til dette formål, er din e-mailadresse, dit telefonnummer, de YouSee-produkter eller -services du har, dit forbrug af f.eks. film og musik via YouSees services samt brugeridentifikatorer i forbindelse med din brug af vores digitale kommunikationskanaler. Oplysningerne har vi enten fået direkte af dig eller ved opsamling af brugeradfærd på vores digitale kommunikationskanaler. YouSee overfører oplysningerne til de sociale medier og andre virksomheder, som hjælper os med at målrette markedsføringen.

Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med support og målrettet markedsføring, kan befinde sig udenfor EU. 

Du kan læse mere om sikkerhed og brug af underleverandører nedenfor under punktet ”Adgang og deling af data”. Du kan også finde mere information om brug af underleverandører for hvert enkelt produkt eller service under punktet ”Produkter og services”.

Hvis YouSees support er nødvendig for at kunne levere det bestilte produkt eller service, vil behandling af dine personoplysninger i denne forbindelse være nødvendig for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse. I andre supporttilfælde sker behandlingen på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv. En lignende interesseafvejning er grundlag for vores behandling og videregivelse af personoplysninger i forbindelse med vores målrettede annoncering via sociale medier.


Jeg forlader

YouSee behandler dine personoplysninger for at kunne lukke dit abonnement eller din service i forbindelse med ophør.

De personoplysninger, vi har brug for for at kunne lukke dit abonnement eller din service, er som udgangspunkt kun dit navn, adresse og telefonnummer. Er vi i tvivl om, hvorvidt vi har fundet frem til den rigtige kunde, kan vi evt. bede dig om at give os andre personoplysninger (f.eks. dit cpr-nummer) for at sikre, at vi ikke ved en fejl lukker et abonnementet eller en service hos en anden kunde. Når vi har sikret os, at vi har fundet den rigtige kunde, lukker vi dit abonnement eller service i vores systemer. Er du tilmeldt automatisk betaling, lukker vi også det. 
 
Når vi lukker din konto, sletter vi de oplysninger, der ikke længere er nødvendige. Hvilke oplysninger, det drejer sig om, afhænger af de enkelte produkter og services. Du kan finde yderligere oplysning om dette  under punktet ”Produkter og services”. 

YouSee behandler dine personoplysninger til dette formål for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse.2.1 Produkter og services

Her kan du finde mere information om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger for et bestemt produkt eller en service:


2.2 Samtykke

Nogle behandlinger af dine personoplysninger kræver et klart samtykke fra dig. Det gælder f.eks. behandling af cpr-numre, optagelse af telefonsamtaler og behandlinger til visse typer markedsføring og kundeundersøgelser, som ikke er nødvendige i henhold til anden lovgivning, af hensyn til opfyldelse af en kontrakt med dig eller baseret på en interesseafvejning. 
I samtykket er det udtrykkeligt angivet, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det fremgår også, hvor længe dit samtykke gælder.

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. YouSee sikrer, at det er lige så nemt at trække et samtykke tilbage, som det er at give samtykke, og opbevarer dokumentation for at kunne bevise, at du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger. 3. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?

3.1 Adgang og deling af oplysninger

For at sikre at kun relevante personer har adgang til dine personoplysninger, når de hjælper dig i et af trinnene i YouSees kunderejse, har vi indført strenge adgangsbegrænsninger til de systemer, hvor oplysningerne bliver opbevaret og behandlet. 

Det betyder, at en medarbejder ikke har adgang til dine personoplysninger, medmindre han eller hun skal udføre en opgave, der er nødvendig for at give dig et produkt eller en service. Afhængigt af hvilken opgave der skal udføres, får medarbejderen kun adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre opgaven. Vi kræver også, at vores partnere og underleverandører er lige så restriktive, hvis de håndterer dine personlige oplysninger på vores vegne.


Vi deler personoplysninger med partnere og underleverandører i følgende situationer: 

 • For at kunne give dig et produkt eller en service. I de situationer, hvor vi deler (overfører) personoplysninger til en underleverandør eller partner, overfører vi kun de personoplysninger, de har brug for, for at udføre deres del af opgaven. Vi sikrer også, at underleverandøren eller partneren behandler personoplysningerne på en sikker og fortrolig måde, og at de følger vores instruktioner.

 • Med dit samtykke: Vi deler i visse tilfælde personoplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for YouSee, når du har givet dit samtykke til det. 

 • Efter en interesseafvejning: Vi deler i visse tilfælde personooplysninger med virksomheder, organisationer eller personer udenfor YouSee, når vi har en berettiget interesse til at gøre det.

 • Af juridiske årsager: For at kunne overholde lovgivning, anden regulering, retlige processer eller for at efterkomme berettigede anmodninger fra offentlige myndigheder.

 • For at kunne håndhæve vores vilkår til den enkelte service, herunder når vi skal undersøge potentielle overtrædelser.

 • For at kunne opdage, forhindre eller på anden måde adressere svig, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

 • For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på Nuudays ejendom, vores brugere eller offentligheden, som krævet i lovgivningen eller som i øvrigt er tilladt. 

Det kan være, at en partner eller underleverandør har dele af deres produkter eller services i et land uden for EU (et tredjeland), og at dine personoplysninger derfor sendes ud af EU. 

Nuuday benytter i forbindelse med overførsel af personoplysninger de relevante retsgrundlag i artikel 44-49 i GDPR. I de tilfælde, hvor der foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 45, stk. 1. 

I de tilfælde, hvor der ikke foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c. 

Når en overførsel er hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c, så sikrer Nuuday, at overførslen er vurderet i henhold til EDPB’s vejledning 01/2020 om supplerende foranstaltninger, så der sikres effektive supplerende foranstaltninger i den situation, at en Standard Contractual Clause ikke i sig selv sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Du kan læse mere om, hvilke typer af personoplysninger, der overføres til hvilke typer af underleverandører under punktet ”Produkter og services”, og om, hvorvidt en underleverandør behandler dine personoplysninger inden for EU eller i et tredjeland.


3.2 Opbevaring af personoplysninger

YouSee ønsker ikke at gemme dine personoplysninger længere end nødvendigt. Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter eller services til dig, så længe det er nødvendigt for at kunne imødegå f.eks. klage- eller retssager, eller så længe det kræves af anden lovgivning. Vi gemmer også dine oplysninger i en kort periode, efter du har opsagt din aftale med os, så vi kan genoprette din konto, hvis du ønsker det (i fortrydelsesperioden), eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi har behandlet dine personoplysninger, mens du var kunde hos os.

Vi har en generel holdning til, hvor længe vi gemmer bestemte typer personoplysninger. Der kan dog være undtagelser herfra, så vi anbefaler, at du at ser på beskrivelserne under punktet ”Produkter og services”, der for hvert produkt eller service indeholder information om, hvor længe oplysningerne gemmes.  

YouSee sikrer også, at den fastsatte datalagringstid (den periode, vi gemmer dine oplysninger), også gælder for vores underleverandører. De ønsker ikke at gemme dine oplysninger længere, end vi gør.4. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

For at sikre at behandlingen af dine personoplysninger sker på en sikker måde, har vi implementeret et informations-sikkerhedsstyringssystem baseret på best practice ISO27001 og F & P (Forsikring & Pension) standarden. Dette system omfatter styring, processer og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller, der sikrer, at YouSees it-miljø er sikkert, både fra et fortroligheds-, integritets- og tilgængelighedsperspektiv.

Vi lægger også særlig vægt på de systemer og applikationer, der behandler dine personoplysninger. For hvert af disse systemer har vi særlige sikkerhedskrav og -kontroller. 

Sikkerhedskravene og -kontrollerne gælder både i YouSee og hos vores underleverandører, så vi sikrer, at hele serviceforsyningenskæden er sikker. Vi udfører revisioner og sikkerhedskontroller, f.eks. sårbarheds- og penetrationstests både på vores egne systemer og på systemer, der er vært eller drives af vores underleverandører til verifikation af implementeringer.

Nogle af vores services er også sikkerhedscertificeret og underlagt eksterne ISAE-revisioner. 
De it-miljøer, systemer og applikationer, YouSee bruger til at levere kundeservice og produkter samt til opbevaring eller behandling af personoplysninger, er vurderet og designet, så de er så sikre som muligt. 5. Dine rettigheder

YouSee respekterer dine rettigheder, og de personoplysninger, du giver os, er dine.

Du har bl.a. ret til at få adgang til, at korrigere, eksportere og frabede dig behandlingen af dine personoplysninger.

Folk har forskellige behov for at beskytte deres personoplysninger. Vi gør os umage med at gøre det tydeligt, hvilke personoplysninger vi og vores partnere indsamler, så du har god mulighed for at benytte dig af dine rettigheder. 


5.1 Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. For at beskytte dine personoplysninger skal YouSee bekræfte din identitet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til dine oplysninger. 

På yousee.dk/indsigt kan du også anmode om at få udleveret dine oplysninger. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at udleveringen er sket, eller hvornår vi forventer, at den sker. 


5.2 Ret til at korrigere

YouSee sikrer, at de indsamlede og opbevarede personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan rette oplysningerne. 

YouSee har dog ret til at afvise din anmodning, hvis den er ubegrundet eller hvis vi gentagne gange modtager en anmodning fra dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at pålægge et administrationsgebyr. Vi forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den er formålsløs.

Du kan bede om at få rettet dine personoplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine personoplysninger er blevet rettet, eller hvornår vi forventer, at det sker. 


5.3 Ret til sletning

YouSee har en slettepolitik for at sikre, at ingen personoplysninger gemmes længere end nødvendigt. Herudover kan du selv bede om at få slettet personoplysninger om dig.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan bede om at få slettet dine personoplysninger ved at kontakte yousee.dk/indsigt. Vi behandler alleanmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet slettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.  


5.4 Ret til dataportabilitet

Du har også ret til – i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format – at modtage dine personoplysninger, når du selv har givet oplysningerne til YouSee. Du kan også få overført oplysningerne til en anden leverandør. Denne ret kaldes for dataportabilitet, og gælder når: 

 • du har givet dit samtykke til behandlingen, eller når behandlingen sker på baggrund af en kontrakt, og behandlingen foretages automatisk (elektronisk).

 • Du kan kontakte yousee.dk/indsigt.5.5 Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker på baggrund af en interesseafvejning af vores og dine formål og hensyn.

Hvis indsigelsen er berettiget, vil vi begrænse behandlingen, som beskrevet nedenfor.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Gør du indsigelse mod denne behandling må vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

Du kan kontakte yousee.dk/indsigt


5.6 Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Du kan kontakte yousee.dk/indsigt


5.7 Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Tilsynsmyndigheden kan være Datatilsynet eller Erhvervsstyrelsen afhængigt af, hvilke typer personoplysninger, der er tale om. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk og Erhvervsstyrelsens kontaktoplysninger på www.erst.dk6. Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker i YouSee


6.1 Overholdelse og samarbejde med regulerende myndigheder

Nuudays databeskyttelsesrådgiver har ansvar for løbende at overvåge og kontrollere, at YouSee og vores partnere og underleverandører lever op til reglerne om behandling af personoplysninger og til de sikkerhedskrav, vi mener, er nødvendige for at sikre dine personlige oplysninger.

Vores databeskyttelsesrådgiver samarbejder med Datatilsynet og andre lokale tilsynsmyndigheder med hensyn til overholdelse af reglerne om behandling af personoplysninger og klager, som ikke kan løses af YouSee.


6.2 Ændringer i persondatameddelelsen

Vi gennemgår løbende persondatameddelelsen og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af personoplysninger. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her, og væsentlige ændringer meddeles også via mail og andre kommunikationsveje. Det gælder især for ændringer i vores behandling af personoplysninger relateret til et bestemt produkt eller service.


Denne persondatameddelelse er opdateret december 2022.

Var denne side brugbar?

Har du brug for yderligere hjælp?