YouSee hjælp

Persondatameddelelse for YouSee Mobil og Mobilt Bredbånd

Produkt eller servicespecifik persondatameddelelse


Persondatameddelelse for YouSee Mobil og Mobilt Bredbånd (MBB)

Når du benytter produktet YouSee Mobil og MBB, indsamler og behandler YouSee (Nuuday A/S) som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Du finder YouSees generelle persondatameddelelse her:

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.


Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter produktet YouSee Mobil, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer. De oplysninger, der behandles ved brug af MBB fremgår i parentes:

 • Telefonnummer

 • IP-adresse (kun MBB)

 • IMSI / ICC nummer

 • IMEI nummer

 • Oplysninger omkring hvem kunden har ringet til (inklusiv B-numre) (kun YouSee Mobil)

 • Oplysninger omkring hvem kunden har sendt sms/mms til og hvornår

 • Lokationsdata

 • URL-indhold (kun MBB)

 • SMS-indhold (kun MBB)

 • Voicemail; indhold og kaldsnumre (kun YouSee Mobil)

 • Lydfiler fx optagelser af samtale med kunde i kundeservice.

 • Oplysninger omkring kundes adgangsforhold til Cube IO Visual Voicemail (kun YouSee Mobil)

 • Om kunde har nået beløbsgrænse

 • Kundes terminaltype (kun MBB)

 • Om kunde er spærret for udenlandstelefoni (kun YouSee Mobil)

 • Om kunde er tilmeldt spærring for diverse tjenester

 • Kundes dataforbrug

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • YouSee Mobil: Vi behandler dine personoplysninger, for at du kan foretage og modtage opkald, afsende og modtage sms/mms og anvende data på mobilen. MBB: For at du kan tilgå netværket, afsende og modtage sms.

 • Vi behandler desuden personoplysninger for at kunne generere en regning til dig.

Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Vi transmitterer dine telefonsamtaler (kun YouSee mobil), tekstbeskeder og data, og registrerer trafikdata til brug for afregning.


Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning herunder ikke automatiske afgørelser ved profilering.


Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet YouSee Mobil og MBB. Vi modtager desuden personoplysninger i form af trafikdata og lokationsdata fra TDC NET A/S.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.


Det juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet

 • En retlig forpligtelse til at registrere trafikdata for brug af tjenesten.


Modtagere af dine personoplysninger

 • For at kunne transmittere dine telefonsamtaler (YouSee mobil), tekstbeskeder og data videregiver vi ganske få af dine personoplysninger til TDC NET A/S.

 • Med henblik på at supportere og fejlrette mobilnetværket bliver nogle af dine personoplysninger gjort tilgængelige for tredjeparts netværk- og telekommunikations selskaber. De tilgår personoplysningerne ved fejlsager, der kræver ekstern support.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • YouSee overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.


Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. Efter bogføringslovens regler bliver nogle af dine personoplysninger dog gemt i op til 5 år.

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Mobil, skal du kontakte os.

Denne persondatameddelelse er opdateret den 23. november 2020.

Hjalp denne side dig?

Har du brug for yderligere hjælp?