YouSee hjælp

Persondatameddelelse for YouSee Mobil

Når du benytter produktet YouSee Mobil, indsamler og behandler YouSee som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter produktet YouSee Mobil, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • Telefonnummer

 • IMSI / ICC nummer

 • IMEI nummer

 • Oplysninger omkring hvem kunden har ringet til (inklusiv B-numre)

 • Oplysninger omkring hvem kunden har sendt sms/mms til og hvornår

 • Lokationsdata

 • Voicemail; indhold og kaldsnumre

 • Lydfiler fx optagelser af samtale med kunde i kunde service.

 • Oplysninger omkring kundes adgangsforhold til Cube IO Visual Voicemail

 • Om kunde har nået beløbsgrænse

 • Om kunde er spærret for udenlandstelefoni

 • Om kunde er tilmeldt spærring for diverse tjenester

 • Kundes dataforbrug


De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er: 

 • Vi behandler dine personoplysninger, for at du kan foretage og modtage opkald, afsende og modtage sms/mms og anvende data på mobilen.  

 • Vi behandler desuden personoplysninger for at kunne generere en regning til dig.


Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Vi transmitterer dine telefonsamtaler, tekstbeskeder og data, og registrerer trafikdata til brug for afregning.Automatiske, individuelle beslutninger 

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering. Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet YouSee Mobil. Vi modtager desuden personoplysninger i form af trafikdata og lokationsdata fra TDC NET A/S.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee Mobil.

 • En retlig forpligtelse til at registrere trafikdata for brug af tjenesten.Videregivelse af dine personoplysninger

For at kunne transmittere dine telefonsamtaler, tekstbeskeder og data videregiver vi ganske få af dine personoplysninger til TDC NET A/S.

Med henblik på at supportere og fejlrette mobilnetværket bliver nogle af dine personoplysninger gjort tilgængelige for tredjeparts netværk- og telekommunikations selskaber. De tilgår personoplysningerne ved fejlsager, der kræver ekstern supportDet juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne i dette afsnit er følgende

En berettiget interesse for at yde bedst mulige service for kunderne, samt en kontraktlig forpligtelse til at opretholde den service eller det produkt som kunden har købt, i dette tilfælde YouSee Mobil.Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

YouSee overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. Efter bogføringslovens regler bliver nogle af dine personoplysninger dog gemt i op til 5 år. Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret. 
Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links: 

Dansk version

English versionKontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Mobil, skal du kontakte vores Kundeservice.
Kontakt YouSee 


Denne persondatameddelelse er opdateret den 23. november 2020

Når du benytter produktet YouSee Mobilt Bredbånd, indsamler og behandler YouSee som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter produktet YouSee Mobilt Bredbånd, bliver følgende personlige oplysninger indsamlet, verificeret eller behandlet i vores interne systemer:

 • Telefonnummer

 • IP adresse

 • IMSI / ICC nummer

 • IMEI nummer

 • Hvem kunde har sendt SMS til og hvornår

 • Lokationsdata

 • URL-indhold

 • Sms-indhold

 • Om kunde har nået beløbsgrænse

 • Kundes terminaltype

 • Kundes dataforbrug

 • Lydfiler – optagelse af opkald til YouSee

 • Spærring for diverse tjenester

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • Vi behandler dine personoplysninger, for at du kan tilgå netværket, afsende og modtage sms.

 • Vi behandler desuden personoplysninger for at kunne generere en regning til dig.

Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Vi transmitterer dine tekstbeskeder og data, og registrerer trafikdata til brug for afregning.Automatiske, individuelle beslutninger

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet YouSee Mobilt Bredbånd. Vi modtager desuden personoplysninger i form af trafikdata og lokationsdata fra TDC NetCo A/S.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee Mobilt Bredbånd.

 • En retlig forpligtelse til at registrere trafikdata for brug af tjenesten.Videregivelse af dine personoplysninger

For at kunne transmittere dine tekstbeskeder og data videregiver vi ganske få af dine personoplysninger til TDC NetCo A/S.

Med henblik på at supportere og fejlrette mobilnetværket bliver nogle af dine personoplysninger gjort tilgængelige for tredjeparts netværk- og telekommunikations selskaber. De tilgår personoplysningerne ved fejlsager, der kræver ekstern support.

Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne i dette afsnit er følgende:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee MobilOverførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

YouSee overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. Efter bogføringslovens regler bliver nogle af dine informationer dog gemt i op til 5 år.Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:

Dansk version

English version Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Mobilt Bredbånd, skal du kontakte vores Kundeservice.
Kontakt YouSee


Denne persondatameddelelse er opdateret den 23. november 2020

Hvad synes du om denne side?


Har du brug for yderligere hjælp?