YouSee hjælp

Persondatameddelelse for YouSee Bredbånd

Produkt eller servicespecifik persondatameddelelse

Når du benytter produktet YouSee Bredbånd PSTN, COAX, Fiber og DSL, indsamler og behandler YouSee Bredbånd PSTN, COAX, Fiber og DSL som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Du finder YouSees generelle persondatameddelelse her.

Denne persondatapolitik omfatter variationer af produktet YouSee Bredbånd PSTN, COAX, Fiber og DSL.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter YouSee Bredbånd PSTN, COAX, Fiber og DSL, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer: 

 • Telefonnummer

 • E-mail adresse

 • Kundenummer

 • IP adresser - offentlige og lokale

 • LID / Kredsløbs ID

 • URL-Indhold

 • Mac-adresse på tilsluttet udstyr

 • WiFi SSID og adgangskode

 • Datakvalitet på LAN-forbindelser

 • Adgangskoder (krypteret)

 • Aktivitet på forbindelse

 • Trafikforbrug og datakvalitet i TDC Nets forbindelser


De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til er: 

 • Vi behandler dine personoplysninger for at kvalitetssikre din bredbåndsforbindelse og for at du kan tilgå internettet via din bredbåndsforbindelse PSTN, COAX, Fiber og DSL


Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Vi behandler personoplysninger, når vi logger dit aktivitetsniveau på forbindelsen samt dine specifikke aktiviteter. Automatiske, individuelle beslutninger 

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning herunder ikke automatiske afgørelser ved profilering. Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet 
YouSee Bredbånd PSTN, COAX, Fiber og DSL.
Vi modtager desuden personoplysninger i form af trafikforbrug og datakvalitet i TDC Nets netforbindelser.
 
Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.Det juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee Bredbånd PSTN, COAX, Fiber og DSL 

 • En retlig forpligtelse til at logge dit aktivitetsniveau samt specifikke aktiviteter i forbindelse med benyttelse af produktet.Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • For at kunne give dig adgang til internettet videregiver vi ganske få af dine personoplysninger til TDC Nets.

 • Med henblik på support, fejlretning og installationer på netværk, produkter og udstyr videregiver YouSee dine personoplysninger til danske serviceleverandører, der udfører arbejdet i samarbejde med YouSee.

 • Hvis du har abonnement på YouSee Bredbånd via kabel-tv-stik, og hvis du er tilsluttet kabel-tv-nettet via en boligforening eller antenneforening, videregiver YouSee nødvendige oplysninger om din adresse, e-mail, telefonnummer og abonnement hos YouSee til foreningen. Videregivelse af oplysningerne er nødvendige for foreningens administration og drift af kabel-tv-nettet.Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

YouSee overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet YouSee Bredbånd PSTN, COAX, Fiber og DSLKontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Bredbånd PSTN, COAX, Fiber og DSL, skal du kontakte vores Kundeservice.
Kontakt YouSee


Denne persondatameddelelse er opdateret den 6 oktober, 2023.

Var denne side brugbar?

Har du brug for yderligere hjælp?