YouSee hjælp

Persondatameddelelse for YouSee Fastnet

Produkt eller servicespecifik persondatameddelelse


Persondatameddelelse for YouSee Fastnet

Når du benytter produktet YouSee Fastnet (både ISDN/PSTN og Bredbåndstelefoni BTT), indsamler og behandler YouSee (Nuuday A/S) som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Du finder YouSees generelle persondatameddelelse her:

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.


Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter produktet YouSee Fastnet, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • Navn

 • Adresse

 • E-mail

 • Kredsløbs ID

 • Spærring for særtjenester og udland

 • Oplysninger omkring hvem kunden har ringet til

 • Voicemail; indhold og kaldsnumre

 • Saldomax

 • Modtagne opkald

 • Dato, tid og opkaldsvarighed


De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger, for at du kan foretage og modtage opkald, aflytte telefonsvarer og få viderestillet opkald.

 • Vi behandler desuden data for at kunne generere en regning til dig.

Den behandling der forekommer med personoplysningerne:

 • Vi transmitterer opkald og telefonsamtaler, og registrerer trafikdata til brug for afregning.


Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet YouSee Fastnet.

Vi modtager desuden personoplysninger i form af trafikforbrug fra TDC NET A/S.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os. Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.


Det juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee Fastnet

 • En retlig forpligtelse til at registrere trafikdata for brug af tjenesten.


Modtagere af dine personoplysninger

 • For at kunne transmittere dine telefonsamtaler videregiver vi ganske få af dine personoplysninger til TDC NET A/S.

 • Med henblik på support, fejlretning og installationer på netværk, produkter og udstyr videregiver YouSee dine personoplysninger til danske serviceleverandører, der udfører arbejdet i samarbejde med YouSee.


Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • YouSee overfører dine personoplysninger til en databehandler beliggende i USA, der faciliterer regningsdannelsen for dette produkt.


Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet YouSee Fastnet, jf. bogføringsloven bliver nogle af dine informationer dog gemt i op til 5 år.

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Fastnet (ISDN / PSTN), skal du kontakte vores Kundeservice på telefon 70 70 40 40

Denne persondatameddelelse er opdateret den 12. december 2022.

Hvad synes du om denne side?


Har du brug for yderligere hjælp?