YouSee hjælp

Persondatameddelelse for YouSee Fastnet

Produkt eller servicespecifik persondatameddelelse


Persondatameddelelse for YouSee Fastnet

Når du benytter produktet YouSee Fastnet, indsamler og behandler YouSee (Nuuday A/S) som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Du finder YouSees generelle persondatameddelelse her:

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.


Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter produktet YouSee Fastnet, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • Navn

 • Adresse

 • E-mail

 • Kredsløbs ID

 • Spærring for særtjenester og udland

 • Oplysninger omkring hvem kunden har ringet til

 • Voicemail; indhold og kaldsnumre

 • Saldomax

 • Modtagne opkald

 • Dato, tid og opkaldsvarighed


De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger, for at du kan foretage og modtage opkald, aflytte telefonsvarer og få viderestillet opkald.

 • Vi behandler desuden data for at kunne generere en regning til dig.

Den behandling der forekommer med personoplysningerne:

 • Vi transmitterer opkald og telefonsamtaler, og registrerer trafikdata til brug for afregning.


Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet YouSee Fastnet.

Vi modtager desuden personoplysninger i form af trafikforbrug fra TDC NET A/S.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os. Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.


Det juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee Fastnet

 • En retlig forpligtelse til at registrere trafikdata for brug af tjenesten.


Modtagere af dine personoplysninger og overførsel til tredjelande

 • For at kunne transmittere dine telefonsamtaler videregiver vi ganske få af dine personoplysninger til TDC NET A/S.

 • Med henblik på support, fejlretning og installationer på netværk, produkter og udstyr videregiver YouSee dine personoplysninger til danske serviceleverandører, der udfører arbejdet i samarbejde med YouSee.

 • Der henvises til YouSees generelle persondatameddelelse ”Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?”


Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet YouSee Fastnet, jf. bogføringsloven bliver nogle af dine informationer dog gemt i op til 5 år.

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Mobil, skal du kontakte os.

Denne persondatameddelelse er opdateret den 10. oktober 2023.

Var denne side brugbar?

Har du brug for yderligere hjælp?