YouSee hjælp

Persondatameddelelse for YouSee Tv og Filmleje

Når du benytter produktet YouSee Tv, indsamler og behandler YouSee (NuuDay A/S) som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Du finder YouSees generelle persondatameddelelse her.

Denne persondatameddelelse omfatter følgende variationer af produktet Tv: YouSee Tv-boks, Smart TV, YouSee App, Lejefilm og tv.yousee.dk.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene om vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter produktet YouSee Tv, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller behandlet i vores interne systemer. De oplysninger, der behandles ved brug af YouSee Filmleje fremgår i parentes:

 • Navn

 • Adresse

 • Telefonnummer

 • E-mail adresse (Filmleje)

 • Kundenummer (Filmleje)

 • IP adresse (Filmleje)

 • LID /Kredsløbs ID (kun Filmleje)

 • YouSee Kontonummer (Filmleje)

 • Lokationsdata

 • Forbrug af film via YouSee tjenester (Filmleje)

 • Adgangskoder

 • Oversigt over kundes eksisterende aftaler med NuuDay (Filmleje)

 • Restanceoplysninger, rykkere og afdragsordninger (Filmleje)

 • Regningsstatus (Filmleje)

 • Hvilke services/produkter kunden har købt hos NuuDay (Filmleje)

 • Kundeordre

 • Kundeadfærd på tilgængeligt indhold

 • Hvilken enhed der er/har været opkoblet

 • Hvis en anden teleudbyder benyttes til forbindelse til streaming

 • Transaktionslog for lejefilm (kun Filmleje)


De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at give dig adgang at kunne se Tv og andet indhold, eller levere produktet YouSee Filmleje, for at YouSee kan verificere hvilket indhold du skal have adgang til samt for at kunne fejlsøge i tilfælde af nedbrud eller fejl. 

 • Vi behandler desuden dine personoplysninger, til at kunne give dig personlige anbefalinger af film, serier og andre udsendelser, som vi tror, at du vil kunne lide.  


Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Afsendelse af indhold baseret på dine produktrettigheder, som registreret i ordrehåndteringssystemet samt registrering og formidling af kundes forbrug. 

 • Behandling i vores ”anbefalingsmotor”, som er en algoritme, som laver anbefalinger til film, serier og andre udsendelser baseret på dine personoplysninger. Tillægsprodukter

Du kan som YouSee Tv-kunde benytte tjenesten Lejefilm.Automatiske, individuelle beslutninger

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning, herunder ikke automatiske afgørelser ved profilering.Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet.
 
Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.


Det juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for levering og optimering af produktet.  

 • En berettiget interesse i at indsamle og behandle dine personoplysninger for at kunne anbefale film, serier og andre udsendelser. Desuden for at kunne forbedre og udvikle YouSees produkter.

 • Et lovmæssigt krav om at videregive personoplysninger til relevante rettighedsorganisationer.Indsigelse mod behandling af personoplysninger

Da vi behandler dine personoplysninger efter en interesseafvejning, har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Gør du dette, må vi derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Modtagere af dine personoplysninger

 • Hvis du har abonnement på produktet via kabel-tv-stik, og hvis du er tilsluttet kabel-tv-nettet via en boligforening eller antenneforening, videregiver YouSee nødvendige oplysninger om din adresse og abonnement hos YouSee til foreningen. Administrerer YouSee dit abonnement på vegne af foreningen, videregiver YouSee også din e-mailadresse og dit telefonnummer til foreningen. Videregivelse af oplysningerne er nødvendige for foreningens administration og drift af kabel-tv-nettet.

 • Nogle af dine personoplysninger videregives til udvalgte teknologivirksomheder. Dette sker for at vi kan sikre, at leverancen af produktet fungerer upåklageligt. Videregivelsen sker med henblik på fejlretning og provisionering af det ønskede indhold til hver enkelt tv-modtager. Der kan også ske videregivelse, hvor du selv har tilføjet tjenester med adgang til produktet. Ydermere videregiver vi også personoplysninger til en rettighedsorganisation for at imødekomme krav fra rettighedsindehavere – dette er et lovmæssigt krav.

 • Vi har en databehandleraftale med TV 2 Danmark A/S, om videregivelse af persondata for forbrug af produkter fra TV 2 Danmark A/S på YouSee's digitale platforme. Det gælder specifikt YouSee Play-appen på mobil, tablet, Smart TV og på PC på play.yousee.dk. Du kan se privatlivspolitikken for TV 2 Danmark A/S her.

 • For YouSee Filmleje sker der også betaling via en ekstern partner, hvor deres online betalingssystem faciliterer vores kunders online betaling i forbindelse med leje af film via YouSeeOverførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Når du anvender Yousee produktet Tv og Filmleje vil nogle af dine data blive opsamlet i systemer som har datacentre beliggende i hhv. Storbritannien og USA og dermed uden for EU/EØS.  Data fra disse systemer bliver alle brugt med henblik på analyse af performance og sikring af optimal levering af produkt. Ydermere, for at hoste og drifte vores applikationer, vil YouSee lagre oplysninger ved en virksomhed med datacenter i Irland.Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. For produktet kan dette spænde fra 30 dage og indtil du som kunde beder os om at slette det. Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Tv, skal du kontakte vores Kundeservice.
Kontakt YouSee


Denne persondatameddelelse er opdateret d. 09 oktober 2023

Var denne side brugbar?

Har du brug for yderligere hjælp?