YouSee hjælp

Persondatameddelelse for YouSee Sikkerhedspakke

Når du benytter YouSees Sikkerhedspakke, indsamler og behandler YouSee (Nuuday A/S) som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. For at benytte YouSees Sikkerhedspakke skal du have et eksisterende kundeforhold med et YouSee hovedprodukt (Mobil og/eller Bredbånd). Du finder YouSees generelle persondatameddelelse her

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.


YouSee Sikkerhedspakke - Persondatameddelelse

Resume:

YouSee Sikkerhedspakke er en sikkerhedsløsning baseret på F-Secure TOTAL til at beskytte computere, tablets og smartphones. De nyeste versioner indeholder også administrationsmodulet, F-Secure Avenue, til at hjælpe med at administrere licenser på tværs af dine og din families enheder.

Opsummering af YouSee Sikkerhedspakken og persondata

 • Vi beder om dit navn, mailadresse og telefonnummer.

 • Vi samler annonyme sikkerhedsdata for at beskytte dine enheder.

 • Vores fokus for opsamling af data er ikke fokuseret på din person, men på din enhed og vores service, samt

 • at administrationsmodulet giver et begrænset overblik for de, der deler samme abonnement.

Hele F-Secure TOTAL persondatameddelelse gælder for YouSee Sikkerhedspakken.Typer af personoplysninger og formål

YouSee har ikke adgang til de data, der ligger i YouSees Sikkerhedspakke, som styres af leverandøren F-Secure. F-Secure er selvstændig dataansvarlig i forhold til den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med kundens benyttelse af YouSees Sikkerhedspakke. Der henvises til F-Secures privatlivspolitik og vilkår. Ved leveringen af produktet noteres dog følgende oplysninger i vores interne systemer: 

 • Navn

 • E-mailadresse

 • Om produkt er aktiveret

 • Antal købte licenser

 • Antal benyttede licenser

 • LinkitID


De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • At give kunden adgang til antivirusprogrammer og anden sikkerhedssoftware, samt at minde kunden om, at der er uudnyttede licenser tilknyttet produktet.


Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Kundens navn, e-mailadresse LinktiID og antal licenser i sikkerhedspakken videregives til F-Secure, hvorefter en licensnøgle bliver knyttet til e-mailadressen. Kunden aktiverer selv licensnøglen efter invitation fra F-Secure. Der udveksles dagligt information om kunders uudnyttede licenser i sikkerhedspakken mellem F-Secure og YouSee.


Automatiske, individuelle beslutninger

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning herunder ikke automatiske afgørelser ved profilering.Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet YouSee Sikkerhedspakke.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

Vi modtager desuden oplysninger om uudnyttede licenser fra F-Secure.Det juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee Sikkerhedspakke Modtagere af dine personoplysninger

 • I forbindelse med leveringen af produktet Sikkerhedspakke, videregiver YouSee kundens e-mailadresse til F-Secure, da det er e-mailadressen som kundens licensnøgle bliver bundet op på. Herefter bliver kunden inviteret til en onlineportal hvor de selv kan downloade software og benytte sikkerhedsfunktionerne. Baseret på anmodninger, modtager YouSee opdateringer fra F-Secure om, hvor mange af de bestilte licenser der er blevet taget i brug på kundeniveau.

 • Som et led i installationen, skal kunden indgå en særskilt licensaftale om brugsret til sikkerhedsfunktionerne direkte med licenshaver. Licensaftalen skal gennemgås og særskilt accepteres af kunden, første gang kunden via sin computer, tablet eller smartphone foretager login til sikkerhedsfunktionerne. Kunden indgår således et direkte aftaleforhold med licenshaver, som YouSee alene formidler og ikke er part i. Dette aftaleforhold gør F-Secure til dataansvarlig i forhold til den behandling af personoplysninger der sker i forbindelse med kundens benyttelse af Sikkerhedspakken. For at læse mere om F-Secures behandling af personoplysninger henviser vi til at læse deres produktspecifikke privatlivspolitik.Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Nuuday overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS i forbindelse med din installering og brug af YouSee Sikkerhedspakke.Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, herunder hvis du stadig er bredbåndkunde. For så vidt angår dine data i sikkerhedspakken, henvises til F-Secure.Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Sikkerhedspakke, skal du kontakte vores Kundeservice.
Kontakt YouSee

Denne persondatameddelelse er opdateret den 21. februar 2023.

Var denne side brugbar?

Har du brug for yderligere hjælp?