YouSee hjælp

Persondatameddelelse for YouSee Sikkerhedspakke

Når du benytter YouSees Sikkerhedspakke, indsamler og behandler YouSee som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. For at benytte YouSees Sikkerhedspakke skal du have et eksisterende kundeforhold med et YouSee hovedprodukt (Mobil og/eller Bredbånd).

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter YouSees Sikkerhedspakke, behandler YouSee ikke dine personoplysninger, da du som kunde indgår en særskilt aftale med F-Secure om dette. Ved leveringen af produktet noteres følgende oplysninger dog i vores interne systemer:

 • Navn

 • E-mailadresse

 • Om produkt er aktiveret

 • Antal købte licenser

 • Antal benyttede licenser

 • LinkitID


De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • At give kunden adgang til antivirusprogrammer og anden sikkerhedssoftware, samt at minde kunden om, at der er uudnyttede licenser tilknyttet produktet.


Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Kundens navn, e-mailadresse LinktiID og antal licenser i sikkerhedspakken videregives til F-Secure, hvorefter en licensnøgle bliver knyttet til e-mailadressen. Kunden aktiverer selv licensnøglen efter invitation fra F-Secure. Der udveksles dagligt information om kunders uudnyttede licenser i sikkerhedspakken mellem F-Secure og YouSee.


Automatiske, individuelle beslutninger

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet YouSee Sikkerhedspakke.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

Vi modtager desuden oplysninger om uudnyttede licenser fra F-Secure.Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet aktivering af produktet; YouSee Sikkerhedspakke kun kan ske efter behandling af kundens personoplysninger.Videregivelse af dine personoplysninger

 • I forbindelse med leveringen af produktet Sikkerhedspakke, videregiver YouSee kundens e-mailadresse til F-Secure, da det er e-mailadressen som kundens licensnøgle bliver bundet op på. Herefter bliver kunden inviteret til en onlineportal hvor de selv kan downloade software og benytte sikkerhedsfunktionerne. Baseret på anmodninger, modtager YouSee opdateringer fra F-Secure om, hvor mange af de bestilte licenser der er blevet taget i brug på kundeniveau.

 • Som et led i installationen, skal kunden indgå en særskilt licensaftale om brugsret til sikkerhedsfunktionerne direkte med licenshaver. Licensaftalen skal gennemgås og særskilt accepteres af kunden, første gang kunden via sin computer, tablet eller smartphone foretager login til sikkerhedsfunktionerne. Kunden indgår således et direkte aftaleforhold med licenshaver, som YouSee alene formidler og ikke er part i. Dette aftaleforhold gør F-Secure til dataansvarlig i forhold til den behandling af personoplysninger der sker i forbindelse med kundens benyttelse af Sikkerhedspakken. For at læse mere om F-Secures behandling af personoplysninger henviser vi til at læse deres produktspecifikke privatlivspolitik.


Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne i dette afsnit er følgende:

 • Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er vores kontraktuelle forpligtelse, da videregivelsen er nødvendig for, at du kan benytte det bestilte produkt.Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

TDC overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS i forbindelse med din installering og brug af YouSee Sikkerhedspakke.Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end kundeforholdet vedrørende YouSee Sikkerhedspakken eksisterer.Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:

Dansk version

English versionKontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Sikkerhedspakke, skal du kontakte vores Kundeservice.
Kontakt YouSee

Hvad synes du om denne side?


Har du brug for yderligere hjælp?