YouSee hjælp

Persondatameddelelse for YouSee Mail

Når du benytter produktet YouSee Mail, indsamler og behandler YouSee, som dataansvarlig, en række personoplysninger om dig. Du finder YouSee's generelle persondatameddelelse her:

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter YouSee Mail, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • Navn

 • Stilling

 • Adresse

 • Telefonnummer

 • E-mail adresse

 • Mail kundenummer

 • Kalender

 • Personlig Konfiguration, eks. spamfiltre, videresendelsesoplysninger og mapper

 • IP adresse, dynamisk og statiske

 • LID

 • YouSee/TDC Erhverv kontonummer

 • Kan være al data som indgår i fritekst i mailformat / eller vedhæftede filer til mail

 • Kontaktpersoner


De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at gøre det muligt, at du kan sende og modtage e-mails via YouSee Mail, samt support af produktet.


Den behandling der forekommer med personoplysningerne:

 • Vi behandler personoplysninger i forbindelse med modtagelse, opbevaring og afsendelse af e-mails til og fra kunden, herunder filtrering af spam mails og virus (både indgående og udgående), samt ved arkivering af kalenderaftaler og kontakter.Automatiske, individuelle beslutninger

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet YouSee Mail. Vi behandler desuden personoplysninger, som vi modtager fra 3. parts e-mailafsendere.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os. Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

 • Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget i forbindelse med leveringen af det bestilte produkt, YouSee Mail.

 • En berettiget interesse i at indsamle og behandle dine personoplysninger for at kunne levere de til produktet tilknyttede tjenester som f.eks. filtrering af spammails og virus.Adgang og deling af oplysninger

Vi kan i nogle tilfælde dele dine personoplysninger med tredjeparter såsom partnere eller underleverandører. I de situationer deler vi kun de personoplysninger, tredjeparten har brug for, for at udføre deres del af opgaven. Vi sikrer også, at underleverandøren eller partneren behandler personoplysningerne på en sikker og fortrolig måde, og at de følger vores instruktioner.

Hvis tredjeparter bruger dine oplysninger på vores vegne, indgår vi en databehandleraftale med parten for at sikre, at dine oplysninger er beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Det kan være, at en partner eller underleverandør har dele af deres produkter eller services i et land uden for EU/EØS (et tredjeland), og at dine personoplysninger derfor sendes ud af EU.

Vi kan være forpligtede til at sikre særlige beskyttelsesforanstaltninger, hvis vi overfører dine oplysninger uden for EU/EØS. YouSee benytter i forbindelse med overførsel af personoplysninger de relevante retsgrundlag i artikel 44-49 i GDPR.

Nogle lande uden for EU/EØS er godkendt af EU-Kommissionen, og det er derfor ikke nødvendigt med særlige beskyttelsesforanstaltninger for at overføre dine personoplysninger hertil. I de tilfælde vil en overførsel af personoplysninger kunne ske efter artikel 45, stk. 1.

I andre lande, som ikke er godkendt af EU-Kommissionen, vil YouSee sikre at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger implementeres. I de tilfælde vil en overførsel af personoplysninger ske efter artikel 46, stk. 2, litra c, og YouSee sikrer, at overførslen er vurderet i henhold til EDPB’s vejledning 01/2020 om supplerende foranstaltninger.Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål Vi opbevarer indholdet i maximalt 60 dage efter opsigelse, mailboksen lægges i karantæne i yderligere 6 måneder efter indhold er slettet.Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Mail, skal du kontakte os.


Denne persondatameddelelse er opdateret den 8. september 2022.

Var denne side brugbar?

Har du brug for yderligere hjælp?