YouSee hjælp

Fejlmeddelelser i ASMTP (udgående post)

Klik på den fejlmeddelelse, du har modtaget, og se hvad den betyder.

Fejl:
Du kan ikke sende flere mails via denne forbindelse. Vi har afbrudt forbindelsen.

Løsning:
Opret en ny forbindelse for at sende flere mails.

Opstår denne fejl, når du forsøger at sende større mails (evt. med vedhæftede filer), bedes du kontrolle om din opsætning. Typisk er "Opdeling af mails større end x kB" aktiveret, hvilket gør at en større mail opdeles i mange små mails, når den forsøges sendt. Slå denne indstilling fra og problemet burde være løst.

Server:
asmtp

451 4.2.1 sender unknown, try again later

Fejl:
Du forsøger at afsende post med en mailadresse som ikke findes i den pågældende postkasses opsætning (mailadressen er måske flyttet til et andet abonnement).

Løsning:
I webmail bedes du vælge "Indstillinger" og her "Vælg afsenderadresse".

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@mail.dk

Server:
webmail

451 4.4.0 local processing error, try again later

Fejl:
Tjenesten er ikke tilgængelig i øjeblikket.

Løsning:
Vente nogle timer og prøv igen.

Hvis fejlen fortsætter, så kontroller:
- logon oplysninger (brugernavn indeholder sandsynligvis mellemrum eller andre ugyldige tegn).

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@mail.dk

Server:
asmtp

Fejl:
Hvis en ip-adresse opretter flere samtidige forbindelser til YouSee's mailserver, så afvises forbindelser over det maksimale antal.

Løsning:
Undlad at oprette flere samtige forbindelser til mailserveren.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@mail.dk

Server:
asmtp

Fejl:
Der er oprettet for mange forbindelser fra din ip-adresse indenfor de sidste timer.

Løsning:
Vent og prøv senere.

Server:
asmtp

Fejl:
Der er forsøgt sendt mails til for mange modtagere med samme afsender mailadresse/bruger-id indenfor den sidste time.

Løsning:
1. Fjern mails fra udbakken, som ikke er sendt.
2. Luk dit postprogram.
3. Vent 60 minutter.
4. Prøv at sende din mail igen.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Server:
asmtp

Fejl:
Der er forsøgt sendt mails til for mange modtagere fra samme ip-adresse indenfor den sidste time.

Løsning:
1. Fjern mails fra udbakken, som ikke er sendt.
2. Luk dit postprogram.
3. Vent 60 minutter.
4. Prøv at sende din mail igen.

Server:
asmtp

Fejl:
Hvis en ip-adresse sender mails som adskillige gange fanges af spam filteret, så afbrydes kommunikationen og der opretholdes en blokering i en time for den pågældende ip-adresse.
Dette er for at forhindre at spammere belaster systemet unødigt.

Løsning:
A. Kontroller og rens dine enheder for virus, som evt. udsender mails via din konto.
B. Kontroller hvad du har liggende i udbakken (på alle dine enheder) og som endnu ikke er afsendt. Fjern den/disse mails og vent minimum 60 min, før du prøver at sende igen.
C. Skift din adgangskode til mail for en sikkerhedsskyld (efter punkt A).

Mere information om mailinglister her.

Server:
asmtp

Fejl:
Hvis en ip-adresse sender mails som adskillige gange fanges af spam filteret, så afbrydes kommunikationen og der opretholdes en blokering i en time for den pågældende ip-adresse.
Dette er for at forhindre at spammere belaster systemet unødigt.

Løsning:
A. Kontroller og rens dine enheder for virus, som evt. udsender mails via din konto.
B. Kontroller hvad du har liggende i udbakken (på alle dine enheder) og som endnu ikke er afsendt. Fjern den/disse mails og vent minimum 60 min, før du prøver at sende igen.
C. Skift din adgangskode til mail for en sikkerhedsskyld (efter punkt A).

Mere information om mailinglister her.

Server:
asmtp

Fejl:
Mailadressen, du forsøger at skrive til, findes ikke.

Løsning:
Kontroller mailadressen for stavefejl og prøv igen.

Forsøger du at svare på en mail, kan fejlen skyldes, at afsender benytter en forkert afsender-mailadresse.

Typiske fejl:
- hotmail.dk i stedet for hotmail.com
- gmail.dk i stedet for gmail.com
- domænet webspeed.dk bliver stavet forkert, for eksempel wepspeed.dk
- punktum før snabel-a, for eksempel postmaster.@post.tele.dk
- mailadressen indeholder mellemrum eller usynlige tegn.

Server:
asmtp

Fejl:
Domænet (delen efter snabel-a) i mailadressen er ikke et gyldigt posthus.

Teknisk:
Der er ikke nogen MX-record som peger på en IPv4 A-record.

Løsning:
Kontroller mailadressen for stavefejl og prøv igen.

Fejlen kan også skyldes, at vejviseren til modtagers posthus er opsat forkert.

Server:
asmtp

Fejl:
Domænet (delen efter snabel-a) i mailadressen er ikke et gyldigt posthus.

Teknisk:
MX-record peger på en A-record, som er en privat ip (f.eks. 127.0.0.1).

Løsning:
Kontroller mailadressen for stavefejl og prøv igen.

Fejlen kan også skyldes, at vejviseren til modtagers posthus er opsat forkert.

Server:
asmtp

Fejl:
a) Domænet (delen efter snabel-a) i mailadressen findes ikke.
eller
b) Fejl ved DNS opslag.

Løsning:
a) Kontroller mailadressen for stavefejl og prøv igen (mailadressen som fejlede, finder du i fejlmeddelelsen som henviste dig til denne webside).

b) Ved du at delen efter snabel-a er stavet korrekt og findes, skyldes fejlen måske at et DNS opslag er fejlet. Denne fejl skyldes ofte at det register (navneserver) som kender domænet er flyttet. Vent 1-24 timer og prøv igen.
Spørgsmål vedrørende b) skal typisk rettes til det sted domænet hører hjemme (dem som hoster domænet).

Server:
asmtp

Fejl:
Det brugernavn du benytter til login på asmtp.yousee.dk (for udgående post) hører ikke til samme postkasse som mailadressen du benytter.

I fejlmeddelelsen som henviste dig til denne webside, finder du det brugernavn og den mailadresse som TDC ser at du benytter.

Løsning:
Skift dit "brugernavn" for udgående post, til det brugernavn som hører til postkassen du benytter (fremfor at sende med et brugernavn tilhørende en anden postkassen).

Hvis brugernavn i fejlmeddelelsen er korrekt, så kontroller om mailadressen er stavet korrekt.

Hvis du, som de fleste, anvender Windows og for eksempel Outlook Express, anbefaler vi, du bruger det automatiske værktøj.
http://yousee.dk/4444

Server:
asmtp

Fejl:
Du forsøger at sende mail via TDCs mailserver med et afsender domænet, som ikke tilhører TDC.

Løsning:
TDC har lukket af for muligheden, for at sende med eget domæne via TDCs mailserver. Du skal i stedet sende dine mails via den mailserver som din mailadresse tilhører.

Du kan vælge mellem to løsninger. Den ene er at skifte, så du fremover benytter en TDC mailadresse som afsender (se løsning 1) eller du kan vælge at benytte samme afsender som du gør idag (se løsning 2).

Løsning 1:
Skift afsender mailadresse til den mailadresse som tilhører din TDC postkasse og opret evt. en videresendelse fra din gamle postkasse til din TDC postkasse.

Løsning 2:
Bemærk at TDC yder IKKE hjælp til denne opsætning. Din mailadresse tilhører en anden leverandør (hvor du sandsynligvis har købt og betalt for denne tjeneste) og det er dem som skal hjælpe dig med denne opsætning.

Kontakt den person eller virksomhed som domænet i din mailadresse tilhører og spørg  hvordan du sender via deres service.

Vejledninger fra andre leverandører.

Fungerer afsendelse ikke med den nye opsætning skal du kontakte denne leverandør (TDC kan ikke hjælpe med tredie parts opsætning).

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Server:
asmtp

Fejl:
Mailadressen du forsøger at skrive til, er ikke aktiv.

Løsning:
Det er uvist, hvorfor kontoen ikke er aktiv. Kunden kan have opsagt sit abonnement.

Vi ikke kan oplyse årsag og ej heller ny mailadresse.

Server:
asmtp

Fejl:
Modtagers posthus findes ikke.

Løsning:
Du har sendt en mail til et domæne som ikke tager imod post. Kontroller mailadressen for fejl. Se delen efter snabel-a.

Typiske fejl:
Du har måske skrevet gmail.dk i stedet for gmail.com eller msn.dk i stedet for msn.com

Server:
asmtp

Fejl:
Domænet asmtp.yousee.dk / asmtp.mail.dk kan ikke benyttes som afsender/modtager domæne.

Løsning:
Du har enten forsøgt at benytte asmtp.yousee.dk / asmtp.mail.dk som afsender/modtager domæne eller også har du glemt at specificere et domæne i afsender/modtager mailadressen.

Server:
asmtp

Fejl:
Du forsøger at sende/videresende en mail som ikke er korrekt formatteret.

Løsning:
Slet mailen i udbakken.

For tekniske detaljer, se https://tools.ietf.org/html/rfc2822#section-2.2

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Server:
asmtp

Fejl:
Mailen anses for at være spam og vil ikke blive sendt.

Løsning:
Du bedes kontrollere/afprøve følgende:

1. Kontroller om der ligger mails i udbakken. Typisk er det den ældste mail i udbakken som blokerer. Prøv at fjern denne og se om resten evt. kan sendes.

2. Er det et svar på en mail, du ikke kan sende, så prøv at slette modpartens tekst i dit svar (altså teksten under din signatur). Du kan/skal ikke svare på spam/uønsket post.

3. Forsøger du at videresende en mail, kan det skyldes at spamfilteret har skiftet mening siden du mailtog mailen og derfor kan mailen ikke videresendes.

4. Indeholder din mail (eller vedhæftede filer) henvisninger til hjemmesider (f.eks. "http://..."), så prøv at fjerne disse henvisning (dette gælder også mailadresser).

5. Indeholder din mail billeder, som du har fundet på nettet (gælder også smileys og baggrunds-tapet), kan et billede godt anses for at være spam, fordi en spammer har brugt netop dette billede i en større spam udsendelse. Det samme gælder for firma logoer m.v.
Bemærk også at nogle post programmer sætter et baggrunds billeder på alle mails som sendes.

6. Fodnoter kan også være et problem, nogle post programmer indsætter en fodnote, f.eks. "Sendt via min X enhed", Scannet med X antivirus" og lignende. Prøv at fjern denne signatur.

7. Endelig som en mere sjælden mulighed, kan det skyldes at dit postprogram er opsat til at svare på alle mails du modtager (modtager kvittering og læse kvittering). Vi tilråder at du de-aktiverer disse kvitteringer, da de kan være til stor gene. De fleste Microsoft produkter sender sådanne kvitteringer. Mail-kvitteringen er en skjult mail som du derfor ikke kan slette, men mailen kan stadig blokere.

Kan du stadig ikke sende
Du bedes gøre følgende i nævnte rækkefølge:

a) Send mailen som skaber problemer igen (vi modtager en kopi, hvis den anses for at være spam).
b) Kontakt postmaster på tlf. 80 80 25 00. Vi træffes mandag til fredag ml. 09.00-11.30 og igen ml. 12.30 og 16.00, fredag dog kun til 15.00.
c) Træffes vi ikke, så gentag fra punkt a) inden du ringer igen.

Server:
asmtp

Fejl:
Mailen indeholder virus og vil derfor ikke blive sendt.

Løsning:
Kontroller din computer for virus og prøv igen.

På http://sikkerhed.tdc.dk kan du scanne din computer for virus.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Server:
asmtp

Fejl:
Du forsøger at svare på en phishing mail (en mail hvor en person forsøger at lokke oplysninger ud af dig for efterfølgende at misbruge disse).

Løsning:
Undlad ALTID at svare på den slags anmodninger. Mailen kommer IKKE fra dem, som mailen giver sig ud for. Slet denne slags mails.

Advarsel:
Du skal ALDRIG oplyse brugernavn/adgangskode/bank oplysninger og andre oplysninger, som kan misbruges via mail.

Server:
asmtp

Fejl:
Du forsøger at bruge en tjeneste, som kræver login.

Løsning:
Opsæt dit postprogram til at benytte brugernavn og adgangskode.

Dit brugernavn er dit kundenummer eller din mailadresse, og adgangskoden er typisk den samme adgangskode, du bruger, når du henter post.

Se korrekt opsætning på YouSee's hjemmeside.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Server:
asmtp

Fejl:
Mailen er for stor.

Løsning:
Reducer størrelsen på din mail og prøv igen.

Typiske fejl:
- der er vedhæftet et dokument, som fylder for meget .
- der er vedhæftet et eller flere fotos, som fylder for meget.

Server:
asmtp

Fejl:
Der findes regler for kommunikation via mail.

Løsning:
Benyt standard mail software, som opfylder RFC2821 eller læs RFC2821 for korrekt mail-kommunikation.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@mail.dk

Server:
asmtp

Fejl:
Du sender til for mange ukendte mailadresser (brugere).

Løsning:
Kontroller mailadresserne du sender til, fjern ukendte brugere og prøv igen (om 1-2 timer).

Server:
asmtp

Fejl:
SMTP kommandoer sendt til mailserveren bliver ikke forstået eller sendt i forkert rækkefølge.

Løsning:
Benyt standard mail-software, som opfylder RFC2821 eller læs RFC2821 for korrekt mail-kommunikation.

Server:
asmtp

Fejl:
Mailen blev afvist af en filterregel. 

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@mail.dk

Server:
asmtp

Fejl:
Mailen har rejst lang vej uden at være kommet frem, og mailserveren har givet op.

Løsning:
Prøv at sende mailen igen (vent eventuelt 1-2 dage).

Typiske fejl:

- mailen kører i ring, måske fordi modtager videresender sine mail fra en postkasse og tilbage igen.
- mailen har stået i kø, og mailen har været forsøgt flere gange.
- modtagers posthuset er opsat forkert og kan ikke modtage post.

Server:
asmtp

Fejl:
Mailen kører i ring.

Løsning:
Det er ikke muligt at levere mailen, da modtager sandsynligvis videresender sine mails til en anden postkasse og derfra videresender mailen tilbage igen.

Forsøg at kontakt modtager på anden vis.

Server:
asmtp

Fejl:
Der er forsøgt afsendt for mange mails fra din ip-adresse indenfor de sidste time.

Løsning:
1. Fjern mails fra udbakken, som ikke er sendt.
2. Luk dit postprogram.
3. Vent 60 minutter.
4. Prøv at sende din mail igen.

Server:
asmtp

Fejl:
Der er forsøgt afsendt for mange mails med samme afsender mailadresse/bruger-id indenfor den sidste time.

Løsning:
1. Fjern mails fra udbakken, som ikke er sendt.
2. Luk dit postprogram.
3. Vent 60 minutter.
4. Prøv at sende din mail igen.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Server:
astmp

Fejl:
Din mail blev afvist, fordi IP-adressen findes i en RBL (Realtime Blocking List). En RBL benyttes til at begrænse spam på internettet.

Denne mailserver anvender forskellige blokeringslister for at begrænse spam.

Løsning:
Kontakte kundeservice for at få fjernet denne RBL blokering.

Ønsker du at undgå denne situation en anden gang, kan du evt. tilkøbes en fast IP-adresse via kundeservice (YouSee kunder kan ikke tilkøbe fast ip).

Server:
asmtp

Fejl:
Smarthost ikke tilladt (fremmed mailserver har ikke lov at sende via YouSee's mailserver).

Løsning:
Deaktiver smarthost og opsæt din mailserver således, at mail sendes direkte til modtager.

Server:
asmtp

Fejl:
Ukendte SMTP kommandoer sendt til mailserveren.

Løsning:
Benyt standard mail-software, som opfylder RFC2821 eller læs RFC2821 for korrekt mail-kommunikation.

Server:
asmtp

Siden er flyttet, klik her for at komme videre.

Fejl:
Vi har begrænset din adgang, fordi en enhed (pc, mac, smartphone, webcam, HTC-anlæg, virus m.v.) forsøger at få adgang, med forkert brugernavn/adgangskode.

Løsning:
Der kan være en eller flere årsager:
a) en mail konto forsøger at få adgang med forkert adgangskode.
b) en mail konto forsøger at få adgang med forkert brugernavn. Kontroller om brugernavn er korrekt og kig efter mellemrum før/efter brugernavnet.
c) en mail konto forsøger at sende via TDC's asmtp server med et fremmed domæne (som ikke tilhører TDC).
d) din maskine er virus inficeret og den forsøger at bryde ind på TDCs mailserver.
e) web kamera, HTC-anlæg er opsat forkert og forsøger adgang.

Vigtigt:
Når du har løst problemet, går der en time før du igen kan sende (såfremt problemet er løst og der ikke har været nye forsøg i mellemtiden).

Server:
asmtp

Var denne side brugbar?

Har du brug for yderligere hjælp?