YouSee hjælp

Engangsbetalinger og gebyrer

Der er gebyrer og engangsbetalinger forbundet med nogle af vores services.

Et gebyr kan fx dække over

 • At vi skal bestille et nyt simkort til dig.

 • Forsendelse af udstyr.

En engangsbetaling kan fx dække over

 • Et teknikerbesøg

 • Installation af udstyr


Vælg det område, du vil se gebyrer og engangsbetalinger for

 • Automatisk-kortbetaling: 0 kr.

 • Genåbning efter restance: 200 kr.

 • Kopi af regning: 49 kr.

 • Manuel betaling (girokort): 49 kr.

 • PBS - Betalingsservice (Nets): 9,75 kr.

 • Rykkergebyr: 100 kr.

 • Forgæves teknikerbesøg: 550 kr.

 • Startgebyr for teknikerbesøg - hverdage kl. 8.00-16.00: 625 kr.

 • Startgebyr for teknikerbesøg - hverdage efter kl. 16.00, samt lørdage: 1999 kr.

 • Timepris for teknikerbesøg - hverdage kl. 8.00-16.00: 850 kr.

 • Timepris for teknikerbesøg - hverdage efter kl. 16.00, samt lørdage: 1259 kr.

 • Ejerskifte: 0 kr.

 • Gentegningsgebyr: 99 kr.

 • Genåbning efter tyverispærring: 99 kr.

 • Genåbning efter restance: 200 kr.

 • Nyt simkort: 99 kr.

 • Nummerændring: 99 kr.

 • Tyverispærring: 0 kr.


 • Minutpris efter inkl forbrug: 0,99 kr.

 • Videoopkald*: 2 kr. pr. minut.

*Du betaler kun minuttakst for videoopkald, hvis du bruger det videoikon, der er ved siden af dine kontakter. Ringer du via Facetime, Skype eller Messenger, bruger du bare af din inkluderede data.


Kompensation vedrørende nummerportering

 • Hvis portering ikke er gennemført på den aftalte dato: 50 kr. med tillæg på 5 kr. pr. efterfølgende dag.

 • Hvis forbindelsen, som følge af portering, er afbrudt i mere end ét døgn: 50 kr. med tillæg på 50 kr. pr. efterfølgende dag.

 • Hvis portering er sket uretmæssigt (uden anmodning fra kunden): 500 kr.

 • Forsendelse af udstyr: 99 kr.

 • Oprettelse: 299 kr.

 • Teknikerinstallation: 599 kr.

 • Ekstra kabeludtræk ud over 15 m. i forbindelse med en tv/teknikerinstallation: 55 kr./pr. meter.

 • Skift til lavere bredbåndshastighed: 99 kr.


Særligt for Internet via antennestikket (coax)

 • Stiketablering (ekskl. gravning på egen grund): 300 kr.

 • Gravning pr. meter, hvis der ikke er installeret stik i huset: 375 kr.


Særligt for Fiber-internet

 • Fiberetablering (gravning til nærmest husmur): 999 kr.

 • Gravning pr. meter, ud over til nærmeste husmur: 399 kr.


Særlig for internet via telefonstikket (DSL)

 • Installation af første stikkontakt (NTP stikkontakt): 200 kr.

 • Installation af ekstra stikkontakt (3-polet stikkontakt): 325 kr.

 • Tillægsafgift ved levering som kræver gravning*: 1240 kr.


* Gælder kun ved levering af den første linje til sædvanlige adresser, og kun hvis vores omkostninger ved leveringen ikke overstiger 6.000 kr. inkl. moms. Ved levering af linje nr. 2 og leveringer, hvor omkostningerne overstiger 6.000 kr., skal du kontakte os for oplysninger om prisen.

 • Forsendelse af udstyr: 99 kr.

 • Oprettelse: 599 kr.

 • Skift til færre kanaler: 0 kr.

 • Teknikerinstallation: 599 kr.


Særligt for tv via kabel-tv-stikket (coax)

 • Ekspresåbning af abonnement (2 dage): 999 kr.

 • Gravning pr. meter, hvis der ikke er installeret stik i huset: 375 kr.

 • Installation af ekstra stikopsætning: 850 kr.

 • Stiketablering (ekskl. gravning på egen grund): 0 kr.

 • YouSee Kortlæser: 299 kr.


Særligt for tv via Fiber

 • Ekstra kabeltræk ud over 15 m. i forbindelse med teknikerinstallation: 55 kr./pr. meter.

 • Fiberetablering: 999 kr.

 • Gravning pr. meter: 399 kr.


Særligt for tv via telefonstikket

 • Afgivelse af tilbud på etablering af DSL-forbindelse: 1599 kr.

 • Ekstra kabeltræk ud over 15 m. i forbindelse med tv-installation: 55 kr./pr. meter

 • Installation af ekstra stikkontakt (3-polet stikkontakt): 325 kr.

 • Installation af første stikkontakt (NTP stikkontakt): 200 kr.

 • Flytning til ny adresse: 475 kr.

 • Installation af ekstra stikkontakt – 3-polet stikkontakt: 325 kr.

 • Installation af første stikkontakt – NTP stikkontakt: 200 kr.

 • Nummerændring: 475kr.

 • Tillægsafgift ved levering som kræver gravning*: 1240 kr.

 • Genåbning af abonnement: 150 kr.

 • Kompensationsgebyr (ved for sen betaling)**: 310 kr.


*Gælder kun ved levering af den første linje til sædvanlige adresser, og kun hvis vores omkostninger ved leveringen ikke overstiger 6.000 kr. inkl. moms. Ved levering af linje nr. 2 og ved levering, hvor omkostningerne overstiger 6.000 kr., skal du kontakte os for oplysning om prisen.


**Kompensationsbeløbet er et gebyr, som YouSee må opkræve hos virksomheder og selvstændige kunder, der har betalt deres regning for sent. Kan opkræves uden forudgående rykkerbrev og er momsfrit.

Beløbet dækker de inddrivelsesomkostninger, som YouSee har haft i forbindelse med den forsinkede betaling.

Var denne side brugbar?

Har du brug for yderligere hjælp?