YouSee hjælp

Forstå din regning fra YouSee

Forklaring af side 1 af din regning

På forsiden af din regning ser du et regningsoverblik. Det er en opsummering af din samlede regning og det beløb, du skal betale.

Nedenfor kan du se, hvordan din regning ser ud og få en forklaring på, hvad de forskellige punkter på regningen dækker over.

 1. Øverst til højre finder du dit kunde-/kontonummer, som du altid skal oplyse, når du kontakter os.

 2. Her ser du regningsperioden og fristen for betaling af din regning.

 3. Her ser du de opsummerede priser opdelt imellem abonnement, forbrug og engangsbeløb og det samlede beløb, du skal betale.

 4. Her ser du, hvordan du betaler regningen.
  Hvis din regning er tilmeldt Automatisk Kortbetaling eller Betalingsservice står der, hvornår beløbet opkræves automatisk. Betaler du manuelt, finder du her de informationer, du skal bruge for at betale i din netbank.

Regning - forstår regning side 1

Vær opmærksom på, at den første regningsperiode for dit nye abonnement kan være kortere eller længere, end du er vant til. Vi modregner desuden det beløb, du har betalt forud for dit gamle abonnement.
Derefter vil dine regningsperioder igen være, som de plejer.


Forklaring af side 2 af din regning

 1. Her finder du installationsadressen for dit abonnement.

 2. Her kan du se, hvilke abonnementer du betaler for.

 3. Her kan du se, hvad dit abonnement koster per måned.

Regning - forstå regning side 2
 1. Her finder du perioden, som du skal betale for.
  Perioden være enten én eller tre måneder. Har du lavet ændringer i dit abonnement, kan du se, at perioden ikke nødvendigvis afspejler din normale regningsperiode

 1. En del af prisen for dit tv-abonnement går til Koda og Copydan. Det er betaling for rettigheder til kunstnere og tv- og radioproducenter. Dette beløb er momsfrit. Læs mere om Koda eller Copydan.

 1. Forbrug bliver opgjort per telefonnummer. Du betaler for dit forbrug for den periode, som er gået siden sidste regning, samtidig med, at du betaler forud for dit abonnement.

 1. Her ser du det samlede beløb for perioden for abonnement(er) og forbrug, som du skal betale eller som automatisk bliver betalt.Vil du betale din regning automatisk?

Hvis du ikke allerede er tilmeldt en form for automatisk betaling, så kan du tilmelde betalingen af dine regninger til Automatisk Kortbetaling, så slipper du også for betalingsgebyret.

Du kan også betale dine regninger automatisk med Betalingsservice.Spørgsmål og svar omkring din regning

Vi har lavet et eksempel, så det bliver lidt nemmere at forstå, hvordan vi fakturerer, når du har skiftet abonnement.

Eksempel:

Du har haft YouSee Grundpakke, hvor den nuværende abonnementsperiode går fra 1. juli – 30. september, som du har forudbetalt for.
Den 15. juli vælger du at skifte til tv med Bland Selv, hvor du skal betale for den nuværende og kommende periode.

Derfor vil din regning have følgende posteringer:

- Grundpakke 15.07 – 30.09 xxx,xx kr. (Tilbagebetaling)
- Tv med Bland Selv 15.07 – 30.09 xxx,xx kr. (Betaling for nuværende periode)
- Tv med Bland Selv 01.10 – 31.12 xxx,xx kr. (Betaling for kommende periode)

 • Data i EU over fair-use grænse
  Forklaring: Der er fastsat en grænse for, hvor meget data du kan bruge i EU, før du skal betale for dataforbrug i EU. Ved dataforbrug over denne fair-use grænse, bliver du opkrævet pr. forbrugt MB. Læs mere på yousee.dk/europa.

 • Dataforbrug
  Forklaring: Er fx datatrafik til/fra internet og WAP, sendt eller modtaget i Danmark eller udlandet.

 • Indholdstakserede tjenester
  Forklaring: Nogle sms- og mms-tjenester kræver betaling. Måske du har købt et produkt eller noget indhold til mobilen. Læs mere her.

 • Inkluderede sms/mms
  Forklaring: Sms'er eller mms'er som ikke takseres, da de er inkluderet i abonnementet.

 • Opkald foretaget i ”landets navn”
  Forklaring: Opkald foretaget fra mobiltelefon under ophold i det pågældende land.

 • Opkald modtaget i ”landets navn”
  Forklaring: Opkald modtaget på mobiltelefon under ophold i det pågældende land.

 • Opkald inkluderet i abonnementet
  Forklaring: Opkald, der er inkluderet i abonnementet, fx opkald indenfor Familiefordels-gruppen eller til YouSee-numre.

 • Opkald til fastnet
  Forklaring: Opkald fra mobil til alle fastnettelefoner i Danmark samt opkald til og aflytning af voicemail.

 • Opkald til mobil
  Forklaring: Opkald fra mobil til mobiltelefoner i Danmark.

 • Oplysningen
  Forklaring: Opkald til TDC's oplysningstjenester fx 118. Beløbet afhænger af, hvor længe du har talt, og om samtalen er blevet viderestillet.

 • Service 900
  Forklaring: Er information, underholdning eller indsamlinger. I opkaldet til et betalingsnummer indgår der en teleafgift og en modtagerafgift. Se detaljer om specifikke Service 900-numre.

 • Sms varekøb
  Forklaring: Når du køber en togbillet, parkeringsbillet, deltager i en afstemning eller andet ved at afsende en sms med et nøgleord, så køber du en service af en udbyder. Læs mere her.

 • Specielle tjenester
  Forklaring: Betaling for manuel vækning, telefonvagt, opkald via skrivetelefonen og lignende.

 • Særtjenester
  Forklaring: Opkald fra mobilen til fx klokken, vejrmelding, vækning, samtalebestilling og træfpunkt-tjenester.

 • Til fastnet
  Forklaring: Opkald fra fastnet til alle fastnettelefoner i Danmark samt opkald til og aflytning af voicemail.

 • Til mobil
  Forklaring: Opkald fra fastnet til mobiltelefoner i Danmark.

 • Til udlandet
  Forklaring: Opkald fra fastnet til udlandet. Se udlandspriser her.

 • Øvrige
  Forklaring: Er fx opkald til Voicemail, klokken, vejrmelding, vækning, samtalebestilling, træfpunkt-tjenester, Danmark Direkte eller afgift for bestilling/afbestilling af Ekstraservices.

Det kan ske, hvis vi har udskrevet regningen, før vi har registreret ændringen eller opsigelsen af dit abonnement. Derfor vil regningen indeholde poster, som er relateret til dit gamle abonnement. Du skal blot betale den, og så får du beløbet fra dit gamle abonnement tilbagebetalt på den kommende regning. På næste regning bliver du også opkrævet for dit nye abonnement.

Har du opsagt dit abonnement uden at have et andet abonnement hos os?

I det tilfælde sender vi dig en slutopgørelse, når dit abonnement er lukket. Her vil det forudbetalte abonnement blive modregnet i dit eventuelle forbrug. Har du penge til gode, så anviser vi på kreditnotaen, hvordan du får dem udbetalt.

Hvis du er ny kunde hos os, kan du opleve, at din første regning er større end forventet.

Dine første regninger indeholder typisk poster, der relaterer sig til dit abonnement fra oprettelsesdatoen, resten af den indeværende periode samt en periode forud.

Du modtager din første regning cirka 10 dage efter, at abonnementet er oprettet. Her opkræver vi dig for et eventuelt oprettelsesgebyr og for resten af regningsperioden (kvartal eller måned).

Du modtager enten din regning kvartalsvis eller månedsvis. Det vil sige, at du enter betaler for tre eller en måned ad gangen.

Vi opkræver altid for abonnementer frem i tiden, hvorimod vi afregner for dit forbrug bagud.

Samlerabat på din regning bliver automatisk tildelt alle, der har fastnettelefoni hos YouSee og ADSL-bredbånd hos os eller en anden operatør. Det vil fremgå af den regning, som du modtager fra os.

Hvis du oplever, at alle dine opkald fra både fastnet og mobil står samlet under ét telefonnummer (typisk fastnetnummeret), så har du det, vi kalder en samlet regning. Hvis du ønsker at se opkaldene for enten mobil eller fastnet separat, skal du kontakte vores kundeservice. Her kan vi hjælpe dig, så du får separate opgørelser fremover.

Hjalp denne side dig?

Har du brug for yderligere hjælp?