YouSee hjælp

Persondatameddelelse for YouSee Teksttelefon

Når du benytter produktet Teksttelefontjenesten, eller er anført som kontaktperson for en bruger, indsamler og behandler Nuuday A/S, CVR-nr. 40075291, Teglholmsgade 1, 0900 København C som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

Teksttelefontjenesten dækker over tjenestenavnene: Webtekst, PCTekst, MobilTekst, TDCWebtekst og Teksttelefonen.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.


Typer af personoplysninger og formål
Når du tilmelder dig og benytter produktet Teksttelefontjenesten eller angives som kontaktperson, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer/mobilnummer

 • Indholdet af de beskeder, som formidles mellem slutbrugere af teksttelefonen


De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at kunne oprette dig som bruger af Teksttelefontjenesten.

 • Vi behandler dine personoplysninger, for at vi kan formidle opkald mellem brugere af Teksttelefontjenesten, og for at brugere af kan foretage opkald til andre slutbrugere (f.eks. kommune, læge mm)

 • Vi behandler desuden personoplysninger for at kunne generere en regning til dig.


Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Vi opretter dig som bruger af tjenesten.

 • Vi sikrer korrekt kommunikation, som beskrevet af berettiget slutbruger, til andre slutbrugere.

 • Vi kontakter dig, hvis det er nødvendigt, om forhold om drift af tjenesten


Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning herunder ikke automatiske afgørelser ved profilering.


Kilder

Vi modtager dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse fra den myndighed, som visiterer dig til brug af Teksttelefontjenesten. Er du påført som kontaktperson modtager vi ligeledes dit navn og telefonnummer.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingen bliver foretaget som forudsætning for leveringen af Teksttelefontjenesten

 • En retlig forpligtelse til efter Telelovgivningens regler om forsyningspligt at stille en Teksttelefon-tjeneste til rådighed for offentligheden.

Modtagere af dine personoplysninger og overførsel til tredjelande

 • For at kunne transmittere dine telefonsamtaler videregiver vi ganske få af dine personoplysninger til TDC NET A/S.

 • For at kunne sikre korrekt kommunikation med anden slutbruger, vil vi videregive de nødvendige oplysninger, som vi har modtaget fra primær slutbruger

 • Der henvises til YouSees generelle persondatameddelelse Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. Efter bogføringslovens regler bliver nogle af dine personoplysninger dog gemt i op til 5 år.

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af Teksttelefontjenesten, skal du kontakte vores Handicapservice på mail: handicapservice@tdc.dk

Du kan kontakte Nuudays databeskyttelsesrådgiver (DPO) på: dpo@tdc.dk

Denne persondatameddelelse er opdateret den 09-11-2023

Var denne side brugbar?

Har du brug for yderligere hjælp?