YouSee hjælp

Indholdstakserede tjenester

Køb af tjenester

En indholdstakseret tjeneste er enten en fysisk tjeneste eller en digital tjeneste, som bestilles via en hjemmeside.Indholdstakserede tjenester kan være

 • Fysiske tjenester som togbilletter, busbilletter, parkering og andre tjenester, hvor du bruger din mobil til at betale for tjenesten

 • Digitale tjenester som mobilspil, ringetoner, donationer, konkurrencer, afstemninger eller abonnementer på f.eks. fitness eller horoskoper 

Bestillingen foregår typisk på denne måde:

 1. Du indtaster dit mobilnummer på tjenestens hjemmeside

 1. Der bliver sendt en sms til dig med pinkode

 1. Pinkoden indtaster man på den pågældende hjemmeside


Du skal være opmærksom på, at de fleste digitale tjenester kan være abonnementsydelser, hvor du ved bestilling f.eks. tegner et løbende ugeabonnement på 60 kroner.

Betaling for indholdstakserede sker via din telefonregning. Beløbene vil fremgå som ”sms varekøb”. På vores selvbetjening vil du kunne se, hvilket nummer der er benyttet til køb af den indholdstakserede tjeneste, fx 1963 eller 1415. Hvordan afmelder jeg en indholdstakseret tjeneste?

Hver udbyder har et 4-cifret servicenummer. Du kan på din forbrugsoversigt se, hvilket nummer der opkræver dig for tjenesten. Når du kender servicenummeret, kan du på 4Ts hjemmeside finde kontaktoplysninger på indholdsudbyderene og kontakte dem for opsigelse af tjenesten. 

Bemærk, at der på de fleste tjenester er 14 dages fortrydelsesret, så du kan kontakte serviceudbyderen og få dine penge refunderet.Hvordan spærrer jeg for køb af indholdstakserede tjenester?

Du kan spærre for køb af indholdstakserede tjenester via Mit YouSee , som du kan tilgå enten gennem app'en eller via din pc.

 1. Log ind på Mit YouSee.

 2. Vælg det mobilnummer i menuen til venstre, som du gerne vil sætte spærring på.

 3. Vælg Spærret for indh. tjenester under Indstillinger og klik på Tilmeld.

 1. Tryk på det telefonnummer, som skal enten tilmeldes eller afmeldes indholdstakserede tjenester

 2. Scroll ned og tryk på Tilvalg

 3. Vælg herefter Spærring for indholdstakserede tjenester

 4. Klik på Vis

 5. Vælg Tilmeld eller Afmeld


Du kan også kontakte YouSee. Senest 24 timer herefter vil der være lukket for din adgang til disse tjenester.

En spærring har først effekt fra næste gang, du skal betale for en indholdstakseret tjeneste. Hvis du abonnerer på en forudbetalt tjeneste vil leveringen fortsætte, indtil du skal betale næste gang.

Bemærk, at du kan bruge Saldomaks til at sætte et forbrugsloft, som også virker i forhold til indholdstakserede tjenester. Hvis du har oprettet Saldomaks til dit abonnement, og den aftalte beløbsgrænse er nået, vil du ikke kunne modtage eller betale via indholdstakserede sms'er eller mms'er.


Der kan være tilfælde, hvor du får indtryk af, at du foretager en betaling via en indholdstakseret sms, selvom beløbsgrænsen er nået. Det kan fx være i forbindelse med en tv-indsamling, hvor du donerer et beløb via en indholdstakseret sms. Det skyldes tekniske forsinkelser, men du vil aldrig blive faktureret for sådanne donationer, hvis de foretages, efter beløbsgrænsen er nået.Kan jeg klage over indholdstakserede tjenester?

Hvis du er utilfreds med indholdet i en indholdstakseret tjeneste, kan du henvende dig til leverandøren af indholdet.

Hvis du derimod mener, at opkrævningen for brug af indholdstakserede tjenester ikke er korrekt og ikke overholder gældende retningslinjer i rammeaftalen, kan du klage. Det gælder, hvis du mener regningen er blevet for høj, enten fordi beløbsgrænserne i rammeaftalen ikke er overholdt, eller fordi den aftalte Saldomaks-grænse på dit abonnement er overskredet.

Du kan indsende din klage på vores klageside for forbrugsklager. Hvis du har spørgsmål til din klage, kan du kontakte YouSee.

Se vilkår for mobilbetaling i dokumentet Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjenester (PDF).

Indholdstakserede tjenester skal udover at overholde dansk lovgivning også følge en rammeaftale/brancheaftale, som indeholder retningslinjer for indholds- og betalingstjenester, herunder beløbsgrænser, informationskrav med mere. Udbyderen skal bl.a. oplyse prisen på tjenesten, udover almindelig sms- eller datatakst. Det er også et krav, at udbyderen oplyser, at du har 14 dages fortrydelsesret. Hvis udbyderen kræver, at du frafalder din fortrydelsesret ved køb af en tjeneste, skal du først acceptere dette. Se gældende regler og retningslinjer på rammeaftalen.dk.

Her er de vigtigste beløbsgrænser:

 • En enkeltstående digital tjeneste må maksimalt koste 150 kr.

 • Et fortløbende abonnement på en digital tjeneste må maksimalt koste 200 kr. per måned.

 • En fysisk vare må maksimalt koste 225 kr.

Har du bestilt en abonnementstjeneste, og levering fortsætter ud over max. beløbet på 200 kr., har du mulighed for at få det overskydende beløb krediteret ved at indgive en klage. Hvis du bagefter bliver i tvivl om prisen på en tjeneste, du har benyttet, kan du som abonnent få denne oplysning ved henvendelse til Kundeservice ved at oplyse om tidspunktet for modtagelsen af tjenesten.

Du har desuden mulighed for at rekvirere en specificeret regning (gratis), hvor du vil kunne se det firecifrede nummer, som tjenesten er leveret fra, prisen for tjenesten samt tidspunkt for levering. Hvis du har MobilTid, kan du alene få en specificeret regning, hvis du oplyser MobilTidkortets ICC-nummer (identifikationsnummer) Dette sikrer, at specificerede regningsoplysninger ikke udleveres til uvedkommende.

Prisen for indholdstakserede tjenester varierer meget, men en rammeaftale mellem de forskellige mobiloperatører har fastlagt beløbsgrænser for, hvor meget de forskellige tjenester må koste. Prisen ved benyttelse af de forskellige tjenester oplyses altid i forbindelse med markedsføringen på hjemmesider og i annoncer, eller når du bestiller tjenesten.

TDC har i fællesskab med de øvrige mobiloperatører i brancheaftalen besluttet at indføre nogle begrænsninger vedrørende indholdet af de tjenester, som du kan bestille via mobilen. Herunder kan du se, hvilke begrænsninger, der gælder for indholdstakserede tjenester, som vi opkræver dig for.

Indholdstakserede sms-tjenester må ikke være uegnet for børn under 16 år og må ikke indeholde:

 • Beskrivelser af seksuelle eller erotiske forhold

 • Kontaktformidling med henblik på seksuelt samvær eller andre elementer heraf

 • Henvisning til andre tjenester eller numre med seksuelt eller erotisk indhold

 • Beskrivelser af vold

 • Spil, præmiekonkurrencer og lignende i strid med gældende lovgivning

 • Adgangskoder eller lignende, der giver adgang til tjenester med ovenstående indhold

Hjalp denne side dig?

Har du brug for yderligere hjælp?